Eğitim, eğitim, eğitim

Abdullah İncir
İnşaat Mühendisi

Her bireyin kendisine, ailesine faydalı olabilmesi için olmazsa olmazı devamlı eğitim olmalıdır. Bu hayatın her döneminde geçerlidir. Bilindiği gibi ülkemiz ve özellikle şehrimiz deprem açısından 1. Derecede risklidir. Biz İnşaat Mühendislerinin de afeti oluşturan etkenleri iyi öğrenip nasıl müdahale edilmesi gerektiğini çevresine anlatması gerekir.
İMO İzmir Şubesinin bu konu ile ilgili çalışan bir komisyonu bulunmaktadır; Afet ve Deprem Bilincini Yaygınlaştırma ve Yapı Stokunu iyileştirme Komisyonu. Bu Komisyonumuz, afet konusunda diğer kurumlarla (AFAD ve Üniversiteler) birlikte halkın bilinçlendirilmesi için çalışmaktadır. Bu çalışmalarda komisyon üyeleri görev almaktadır. Tabi ki bilgiyi anlatırken gerek hedef kitleyi göz önüne almak gerekse de aynı dili kullanmak çok önemlidir. 2004 yılından beri çeşitli resmi kurumlarda ve özel firmalarda temel afet bilincinin özellikle binalarda olan kısmını anlatan üyelerimiz, farklı performanslar göstermişlerdir.
Konunun önemini ve gelişen teknolojiyi dikkate alarak İMO İzmir Şube Yönetim Kurulu bu eğitimi veren üyeler ile Temel Afet Bilinci Eğitimine yani eğitmen eğitimine devam etti.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü yetkilileri tarafından verilen eğitim 1-2 Ekim 2018 tarihlerinde yapıldı. Eğitime katılanlar;

Abdullah İncirEvren Uytun
Ahmet ErminEylem Ulutaş Ayatar
Ali Fuat ArasHasan Alınç
Ali GüngörJale Alel
Barış Can KorkmazM. Semih Ezberci
Cenk IşılayNurgül Atabay
Cihan EmreÖmer Karaca
E. Ufuk MuştuSelma Nalbantoğlu
Ertan ParlarTolga Kanpolat
Esra AltıntaşVural Turan

Katılımcıların hepsi eğitim sonunda yapılan sınavdan başarı notu alarak temel afet bilinci eğitimi eğitmeni aday adayı oldular. Her birisi 6 ay içinde en az 100 kişiye bu eğitimi verdiğini belgelediği takdirde B.Ü. Kandilli Rasathanesi tarafından Eğitimci Sertifikası alacaklar.
Eğitim Konuları;
Afet Bilinci
Deprem Tehlikeleri ve Riskleri
Afetten Önce Yapılması Gereken Hazırlıklar
Deprem Sırasından ve Sonrasında Yapılması Gerekenler
Diğer afetler
Eğitim her yaşta ve konuda önemlidir ancak afet konusundaki eğitim bence en önemlisidir. Çünkü yaşadığımız coğrafyada bunu öğrenmemiz gerekir. Bunu da ancak anaokullarından başlayıp yaşamın her döneminde uygularsak gerçekleştirebiliriz.
Bu yüzden biz İnşaat Mühendislerinin en büyük hedefi yapı stokumuzun depreme karşı riskini azaltmak ve topluma da temel afet bilincini anlatıp yaygınlaştırmak olmalıdır.