Sezai Türkeş – Feyzi Akkaya: Şantiye Disiplini ve Anılar

Sezai Türkeş ve Feyzi Akkaya Etkinliğinden

İMO İzmir Şubesi Şantiyeci Mühendisler Komisyonu, 46. Dönem içerisinde, 18 Mayıs 2018 tarihinde yapmış olduğu toplantıda iki araştırma ve çalışma konusu belirlemişti.

Birinci araştırma konusu şantiyelerde çalışan meslektaşlarımızın özlük hakları ile ilgili olan kıdem tazminatları idi.

Kıdem tazminat bedellerinin devlet tarafından işverenden kesilerek, emekliliğe hak kazanan meslektaşlarımıza ödentinin yapılması araştırıldı. Şubemizin Avukatı Sayın Baki Okan ile yapılan çalışma ve görüşmelerden sonra Şube Bültenimizde yayınlanmak üzere bir yazı hazırlandı.

İkinci araştırma konusu ise duayen şantiyeci, meslektaşımız Sayın Feyzi Akkaya’nın, şantiyelerle ilgili felsefe, disiplin ve prensiplerini içeren, tecrübe ve birikimleri hakkında meslektaşlarımıza bilgi aktarmaktı.

Bu konuyla ilgili STFA Holding bünyesindeki Sezai Türkeş-Feyzi Akkaya tarafından kurulmuş olan vakıftan ve şirketten bilgiler alındı. Çalışmalarımızın sonuçlarından ilki 20 Aralık 2018 Perşembe günü gerçekleştirilen “İzmit Körfezi Geçişi Keson Dökümü ve Yerine Taşınması” semineri oldu. Semineri STFA şirketinin, şuan Cezayir’de yapılan inşaatlarının Proje Müdürü olan İnşaat Mühendisi Barış Nacar gerçekleştirdi.

İkinci olarak STFA şirketinin yurt dışındaki ilk büyük şantiyesi olan “Trablus Limanı Projesi ” esas alınarak inşaatın güçlükleri, uluslararası danışmanlık firmaları ile mücadeleler ve Sn. Feyzi Akkaya’nın bu proje için geliştirdiği çözümlerini kapsayan “Sezai Türkeş – Feyzi Akkaya –  Şantiye Disiplini ve Anılar” söyleşisi yapıldı. 24 Ekim 2019 tarihinde, STFA mühendislerinden Okan Gözen’in sunumu ile Şubemizde gerçekleşen söyleşiye proje müdürleri de katılım sağladı.

Ayrıca Sayın Feyzi Akkaya’nın el ile kaleme aldığı Metot-Planlama-Mobilizasyon tecrübelerini içeren STFA Vakfınca basımı yapılan on adet bilgi kitapçığı temin edilerek Odamızın kütüphanesinde meslektaşlarımızın bilgilerine sunuldu. Bu kitapçıklar ile birlikte Feyzi Akkaya’nın kaleme aldığı ve yine deneyimlerini, anılarını, mühendislik mücadelelerini aktardığı, roman tadındaki anlatımlı “Ömrümüzün Kilometre Taşları” kitabı Şubemizin kütüphanesine kazandırıldı.

Feyzi Akkaya’nın inşaat ve şantiyelere kazandırdığı 500’e yakın yeni metot ve buluşu olduğu bilinmektedir.

Feyzi Akkaya tarafından mühendislerin yaşamlarıyla ilgili hazırladığı grafik tüm meslektaşlarımızca yaşanır olmakta.

Mühendislik Eğrisi

Çalışmalarımızda katkısı olanlara ve katılanlara teşekkür ederiz.

Duayen Şantiyeci Feyzi Akkaya’nın meslektaşlarını bilgilendirirken yazmış olduğu “Bir Mühendisin Kıymeti, Her Yaşta, Bilgisi ile Tecrübesinin Toplamı ile Ölçülür”  sözü hedefimiz olsun.

[ngg src=”galleries” ids=”4″ display=”basic_thumbnail” thumbnail_crop=”0″]