TMMOB İnşaat Mühendisleri Odasına Bağlı Şubelerin TMMOB Kanununun Değiştirilmek İstenmesi Girişimi Üzerine Yaptığı Ortak Açıklama

Son günlerde yine 6235 sayılı TMMOB Kanunu`nun değiştirilmesi konusu kamuoyunun gündemine getirildi. Son 15 yıldır neredeyse her sene gündeme gelen ve meslek odalarımızın birçok yetkisini elinden almayı amaçlayan, özerk ve kurumsal yapısını daraltmaya çalışan bu tarz değişiklik çabalarının hem mesleğimize hem de ülkemize hiçbir şey kazandırmadığı açıktır.
 
Söz konusu Kanun kapsamında yapılması düşünülen değişiklikleri bizler de bütün kamuoyu gibi yazılı ve görsel basından öğrenmiş bulunmaktayız. Dolayısıyla kamuoyunda dolaşan taslağın gerçek olup olmadığı dahi tarafımızca bilinmemektedir. Konunun bizzat muhatabı olan biz meslek odalarının böylesi bir çalışmayı ancak yazılı ve görsel basından öğrenmiş olmamız; ülkemizdeki karar alma mekanizmalarına demokratik kitle örgütlerinin, meslek odalarının ve sendikaların ne kadar dâhil edildiğini ve demokratik işleyişin hangi düzeyde olduğunu göstermektedir.
 
İnşaat Mühendisleri Odasına bağlı Şubeler olarak; Şubat ayında tamamlanan demokratik seçimlerimizden sonra birçok sorunla mücadele ederken, bir meslek odasının yaptığı eleştiriler bahane gösterilerek başlayan ve esas gerekçesinin somut açıklamalarla kamuoyu ile paylaşılmayan Kanun değişikliği gündemi ile karşılaştık. Ancak buradan bir kez daha belirtmek isteriz ki böylesine bir değişiklik bizim gündemimiz içinde yer almıyor. Bizlerin gündemi; başta deprem olmak üzere olası afetlere karşı güvenli bir yapı stokunun oluşturulması, mesleki yeterlilik faaliyetlerimizin hayata geçmesi, yatırımların durması nedeniyle %20`leri aşan işsiz meslektaşlarımızın sorunları, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin üyelerimize mümkün olduğunca hızlı bir şekilde aktarılması, meslektaşlarımızın özlük haklarının güçlendirilmesi, mühendislik eğitiminin niteliğinin artırılması ve buna benzer birçok konu ile birlikte elbette ki kamu yararları ve sorunlarıdır.
 
Birbirlerinden farklı dünya görüşlerine sahip olan bizleri bir araya getiren üç temel ilkeyi bu nedenle hatırlatmak isteriz. Mesleğimizin ve meslektaşlarımızın gelişimine katkıda bulunmak, mesleki bilgi ve birikimimizi ülkemizin gelişmesi ve halkımızın refahı için kullanmak ve ülkemizin hak ettiği aydınlık bir geleceğe ulaşması için kamu yararını savunmaktır. Bu temel ilkeler odamızın ve şubelerimizin çalışma düzenini koruyarak birçok başarılı çalışmayı gerçekleştirmemize olanak sağlamıştır. Aslında karar vericiler demokratik bir işleyişi hayata geçirme ve sorunları birlikte çözme iradesini gösterme hususunda bizleri örnek alabilirler.
 
Üzülerek belirtmek isteriz ki söz konusu Kanun değişikliğinin gündeme getirilmesinin nedeni; Kanunumuzun ihtiyaca cevap verememesi değil, bir meslek odasının yaptığı eleştiriler olarak gösterilmiştir. Oda ve şubelerimiz arasında kurulan ilişkiler ve yapılan çalışmalar; Anayasa, yasa, yönetmeliklerimiz ve Genel Kurul kararları çerçevesinde yürütülmektedir. Kaldı ki mesleğimiz ve odamızın işleyişi kapsamında yapılması gereken değişiklikler, dışarıdan herhangi bir müdahale olmadan yetkili organlarımız tarafından yapılmalıdır. Eleştiri yapmak demokratik işleyişin temel ilkesidir. Önemli bir mesleğin temsilcileri olarak ülkemizi yönetenlerin ismine ve niteliğine bakmıyoruz. Her dönemde bilim, teknik ve mühendislik ölçüsündeki görüşlerimizi eleştirel bir dille ifade etmişizdir. Topluma karşı duyduğumuz temel sorumluluklarımız bu anlayışın sürdürülmesini her zaman zorunlu kılmıştır.
 
Diğer yandan yapmış olduğumuz eleştirilerin karar vericiler tarafından bu kadar önemsendiği oldukça dikkat çekicidir. Oysa meslek odamız kurulduğu günden bu güne kadar birçok konuda eleştiriler yapmış ve görüş oluşturmuştur. 
 
Ülkemizde deprem yıkımları başta olmak üzere tüm afetlere karşı sağlıklı yapıların oluşturulması için gösterdiğimiz çaba henüz sonuç vermemiştir. Meslektaşlarımızın sorunlarına yönelik ürettiğimiz çözüm önerileri gündeme alınmamıştır. Nasıl bir planlama ile oluşturulduğu belli olamayan üniversite kontenjanları konusunda yapmış olduğumuz çalışma ve önerilerimiz herhangi bir değişiklik getirmemiştir. Hal böyle iken bahse konu Kanun değişikliğinin gündeme getirilmesinin gerekçesi, meslek odalarının eleştirel yaklaşımları mı, yoksa kamusal alanın daha güçlü bir şekilde piyasa ilişkilerine terk edilmesi mi? Bu durumu kamuoyunun vicdanına ve aklına bırakıyoruz.
 
İnşaat Mühendisleri Odasına bağlı Şubeler olarak, katılımcılığımızı yok sayarak birliğimizi bozan, örgütlü gücümüzü yok etmeyi hedefleyen ve görüşlerimizi içermeyen hiçbir değişikliği kabul etmemiz mümkün değildir.
 
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
 
İnşaat Mühendisleri Odası Adana Şubesi
İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi
İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi
İnşaat Mühendisleri Odası Aydın Şubesi
İnşaat Mühendisleri Odası Balıkesir Şubesi
İnşaat Mühendisleri Odası Çanakkale Şubesi
İnşaat Mühendisleri Odası Denizli Şubesi
İnşaat Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi
İnşaat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi
İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi
İnşaat Mühendisleri Odası Hatay Şubesi
İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi
İnşaat Mühendisleri Odası Manisa Şubesi
İnşaat Mühendisleri Odası Mersin Şubesi
İnşaat Mühendisleri Odası Muğla Şubesi
İnşaat Mühendisleri Odası Sakarya Şubesi
İnşaat Mühendisleri Odası Samsun Şubesi
İnşaat Mühendisleri Odası Tekirdağ Şubesi
İnşaat Mühendisleri Odası Uşak Şubesi
İnşaat Mühendisleri Odası Van Şubesi