Deprem sonrasında binaların tespit çalışmalarına ilişkin bilgilendirme

Vatandaşlar deprem ve sonrasında binaları ile ilgili tespit çalışmalarını aşağıdaki gibi 3 farklı yöntemle gerçekleştirebilirler.

1. Hasar Tespit Çalışması

Resmi olarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan tespit, gözlemsel olup hasar tespitine yöneliktir. Yapınızın depreme dayanıklı olup olmadığını belirten bir tespit değildir.

Binanın depremden önceki durumunu koruyup korumadığına ilişkin yapılır. Binanın olası yeni bir depremde hasar alıp almayacağı hakkında bilgi vermez. Beton karot alımı, donatı (demir)  tespiti veya projeye uygunluk kontrolü yapılmaz. Hızlı bir gözlemsel inceleme yapılarak binanın taşıyıcı sisteminde depremden kaynaklı hasar olup olmadığına bakılır.

Bu tespit sonucu bina hasarsız, hafif hasarlı, orta hasarlı ya da ağır hasarlı olarak sınıflandırılır.

Bina ağır hasarlı veya orta hasarlı ise kullanıma uygun değildir, boşaltılmalıdır.

Orta hasarda kullanıma devam etmek için güçlendirme yapılmalıdır.

Hasarsız ya da Hafif hasarlı olması durumunda gerekli tadilatlar yapılarak kullanılmaya devam edilebilir.  

Bu konuda ihtiyacınız olması halinde sözlü görüş için Şubemize de başvurabilirsiniz. Ayrıca www.izmirdepremi.com adresinden hasarlı binanızın bilgilerini girebilirsiniz.

2. Riskli Bina Tespiti

Yapılan çalışma ile yaşanacak olası bir depremde binanın ağır hasar alıp almayacağı 6306 sayılı Kanun (Halk arasında bilinen adıyla Kentsel Dönüşüm Yasası) gereğince tespit edilir.

Beton kalitesi, donatı durumu hızlıca tespit edilir. İleri bir analiz değildir.

Yapının kentsel dönüşüm kapsamında riskli yapı olup olmadığı tespit edilir. Riskli yapı tespiti yapılması durumunda yasa kapsamında tapuya şerh konularak ve yapı maliklerine 60 günden az süre verilmemek kaydıyla yapının yıktırılması sağlanır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından sertifikalı firmalara başvurmanız gerekmektedir. Firma bilgilerine ilgili Bakanlığın sitesinden erişilebilir.

3. Deprem Performans Analizi

Binanın deprem performansını (TBDY2018) Türk Bina Deprem Yönetmeliği 2018’e göre en kapsamlı şekilde analiz eden yöntemdir. Binanın farklı deprem senaryolarına göre performansını ve hasar durumunu öğrenmenizi sağlar. TBDY2018’e göre yapının durumu hakkında çok kapsamlı bilgi edinilmiş olur. Yapılacak performans analizinde yapının can güvenliğini sağlamaması halinde güçlendirme projeleri ya da yeniden yapım ile ilgili  maliyet karşılaştırmaları yapılır. Şekil-1 de belirtilen veriler toplanarak binanın deprem performansı belirlenir.

Performans analizi ve gerekmesi halinde yapılacak güçlendirme projeleri için yapı konusunda uzman SİM-İTB Belgelerine sahip İnşaat Mühendislerine ulaşmanız gerekmektedir. 

Bu analizleri ve projeleri yaptırmanız halinde doğruluğunun kontrolü için İnşaat Mühendisleri Odasına getirilmesini firmadan talep etmeniz önerilir.

Şekil 1. Binanın Mevcut Durum Tespiti