Gelenekten geleceğe… İnşaat Mühendisleri Odası 66 yaşında

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulunun, Odamızın 66. kuruluş yıl dönümü nedeniyle üyelerimize mesajı.

Gelenekten Geleceğe…
İnşaat Mühendisleri Odası 66 Yaşında!

19 Aralık 1954 tarihinde kuruluşu ilan edilen Odamızın bu yıl 66. yıl dönümünü kutluyoruz. Kuruluş yıl dönümlerimiz dolayısıyla her yıl, Oda merkezimiz ve şubelerimiz tarafından pek çok etkinlik düzenlenir; bu etkinlikler, coşkumuzu ve heyecanımızı paylaştığımız ortak zeminlerimiz olur, dahası Odamızı nice yıllara taşıyacak iradenin de sergilenmesine vesile olur. Fakat ne yazık ki tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de esir alan covid-19 pandemisi nedeniyle bu yıl coşkumuzu bir araya gelerek kutlayamayacağız. Her ne kadar fiziksel olarak bir araya gelemeyecek olsak da aynı duygularla yürekleri birlikte atan tüm meslektaşlarımızın sıcaklığını yanı başımızda duyacağız.

Kuruluş yıl dönümlerimize hakim olan duygu, bir yandan kuruluşumuzun coşkusunu taşırken, diğer yandan Odamızı geleceğe hazırlamanın verdiği heyecanı yansıtmaktadır.

Kuruluş yıl dönümlerimizin en değerli anı, meslekte 25, 40, 50 ve 60 yılını dolduran üyelerimize Odamız tarafından hazırlanan plaketlerin sunulmasıdır ki bu plaketler toprağa kök salmamızı sağlayanlara küçük bir teşekkürdür. Mesleğimizin duayenlerine teşekkür etmek boynumuzun borcudur.

Hakkını teslim etmek gerekir ki, Türkiye gibi bir ülkede, mesleki etik ilkelere bağlı, mesleğin ve meslektaşların sorunlarının çözümünü asli amaç kabul eden, kamusallıktan ve toplumsal yarar ilkesinden asla taviz vermeyen ve bundan dolayı da siyasi iktidarları karşısına almaktan çekinmeyen bir meslek örgütünün 66 yıl boyunca ayakta kalması, yoluna gelişerek devam etmesi, meslek alanının referans kurumu haline gelmesi başlı başına bir başarıdır.

Bu başarının, tarihimizin ortak kazanımı olduğunu vurgulamak gerekir: 1954 yılından bu yana, yönetimlerde yer almış, kurul ve komisyonlarda emeğini katmış, eylem ve etkinliklerine katılmış, mesleki bilgi ve birikimini paylaşmış on binlerce üyemizle ne kadar gurur duysak azdır. Yaratılan bu değeri korumak ve geleceğe taşımak halihazırda yönetici ve üyelerimizin tarihsel sorumluluğu ve aynı zamanda emeği geçen herkese teşekkür borcudur.

İMO toplumsal hayatın başka türlü kurgulanması gerektiğine inanmaktadır. Güvenli yapılaşma ve sağlıklı kentleşmenin sağlanması, doğanın korunması, kentsel değerlerin kentlilerin ortak kullanımına sunulması, yaşanabilir kentler kurulması, ulaşımın sürdürülebilir ve nitelikli kılınması, yapı denetiminin yapı üretim sürecinin asli unsuru olarak kabul edilmesi, yapıların ve kentlerin deprem tehlikesine göre düzenlenmesi, kamu yatırımlarının kamusal değer olarak kalması, mesleki niteliğin yükseltilmesi, mesleki uygulamaların bilimsel esaslara ve teknolojik gelişmelere uyumlu hale getirilmesi doğrultusundaki çabalar İMOnun 1954ten bu yana savunageldiği ilkesel yaklaşımın temel referanslarıdır.

İMO`nun mesleki-politik hattının belirleyicileri insan sevgisi, toplumsal refah, eşitlik ve adalet, nitelikli ve güvenli bir yaşam, nitelikli mühendislik hizmetinin üretilmesidir.

Odamız bu hassasiyetlerden taviz vermeden 66. yaş gününe ulaşmıştır. Tarihimizin yaratıcılarına ve bugünkü taşıyıcılarına teşekkür ediyoruz.

66. kuruluş yıl dönümümüz tüm meslektaşlarımıza kutlu olsun.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu