İnşaat Mühendislerinin nefesini kesmeye hiç kimsenin gücü yetmez!

Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı`nın Odamıza yönelik tehdit söylemlerine karşı aşağıda imzası bulunan Şubeler tarafından ortak açıklama yapıldı.

Açıklamada, “Lütfi Kaşıkçı`nın ifadelerinin, Oda yöneticilerinin ülkesine ve insanına duyduğu sevgi ve bağlılık konusunda şüphe yaratmak amacıyla kullanıldığı ve Şubelerimiz arasında ayrım yaratılmak istenildiği çok açıktır. Ancak bu çaba nafiledir, kendisini vatan sevgisinin kimde olup olmadığı konusunda otorite ilan etmesinin de bir karşılığı yoktur,” denildi.

Açıklamanın tamamı:

Odamıza Yönelik Dışarıdan Müdahale Çabalarını ve Tehditleri Kabul Etmiyoruz

İNŞAAT MÜHENDİSLERİNİN NEFESİNİ KESMEYE HİÇ KİMSENİN GÜCÜ YETMEZ!

Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, TBMM`de düzenlediği basın toplantısında İnşat Mühendisleri Odası hakkında asılsız iddialar ileri sürmüş, Odamızın, iddiaların dayanaksızlığını ortaya koyan açıklamasından sonra ise sosyal medya hesaplarından Odamıza yönelik “bölücülere nefes olan nefesinizi kesene kadar (mecaz) sizlerle mücadeleme devam edeceğim. Vatansever meslektaşlarımıza açtığınız her soruşturma için sizi pişman edeceğim.” şeklindeki saldırgan ifadeleriyle tehdit düzeyini artırmıştır.

İnşaat Mühendisleri Odası, kurulduğu 1954 yılından bu yana kamu yararını gözeten bir anlayıştan ödün vermeden, mesleğimizin gelişimi, meslektaşımızın çıkarları, ülkemiz ve doğamızın yararı için faaliyetlerde bulunan bir meslek kuruluşudur. Bu yüzden de hangi dönemde olursa olsun siyasi iktidarlarca tüm yok sayma çabalarına rağmen, toplum nezdinde en güvenilir ve itibarlı kurumlardan biri olarak benimsenmiştir.

Siyasi iktidarlar, çeşitli saldırılarla Mühendis ve Mimar Odalarını işlevsizleştirmeye, içini boşaltmaya çalışırken meslek mensupları olarak bizler, bağımsız çizgimizi koruyup, kuruluş ilkelerinden ödün vermeden bilimi ve tekniği rantın değil, toplumun çıkarları için savunageldik.

Odamıza yönelik çeşitli yöntemlerle vesayet altına alma, dışarıdan müdahale etme çabalarına ilk kez rastlamıyoruz.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin üyesi olarak milletvekillerinden halkımızın ve meslektaşlarımızın beklentisi ülkemizin asli sorunlarına çözüm üretmeleridir. Mecliste demokratik davranış ve anlayışın tesisi ve korunması noktasında çabası olmayanların, ülkemizin en demokratik kurumlarından olan Odamızın uygulamaları üzerine söz söylemeleri abesle iştigaldir. Bu sorunların çözümüne katkı sağlayacak kurumlarla kavga etmeleri, kutuplaştırıcı ve saldırgan bir dille dışarıdan müdahale etmeye kalkmaları doğru değildir.

Odamızın Genel kurulları, sadece seçme-seçilme ilişkisi sınırlarında ele alınamaz. Üyelerimizin koltuk yarışı yaptığı, kişisel çıkar ve menfaat hesaplarının peşinde koştuğu değil; mesleğimizin, meslektaşlarımızın yaşadığı sorunların çözümü doğrultusunda önemli ve yapıcı tartışmaları yürüttüğü demokratik süreçlerdir. Bu süreçlerin sonunda kazanan her zaman demokrasimiz, mesleğimiz ve geleceğimiz olmuştur.

Biz, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odasına bağlı şubeler olarak Odamıza yönelik bu saldırgan davranışı kınıyor, bu kavgacı dilin Odamızdan uzak tutulmasını istiyoruz. Hem üyemiz hem de İktidar cephesinin bir milletvekilinden beklentimiz mesleğimizin ve meslektaşlarımızın konularına odaklanması, yapı güvenliğinden kentleşmeye, eğitimden işsizliğe kadar, devasa boyutlara ulaşmış sorunlarımızla ilgilenmesidir.

Lütfi Kaşıkçı`nın ifadelerinin, Oda yöneticilerinin ülkesine ve insanına duyduğu sevgi ve bağlılık konusunda şüphe yaratmak amacıyla kullanıldığı ve Şubelerimiz arasında ayrım yaratılmak istenildiği çok açıktır. Ancak bu çaba nafiledir, kendisini vatan sevgisinin kimde olup olmadığı konusunda otorite ilan etmesinin de bir karşılığı yoktur.

İnşaat Mühendisleri Odası üyeleri, şubeleri ve Merkezi ile bir bütündür. Hiç kimsenin gücü İnşaat Mühendislerinin nefesini kesmeye yetmeyecektir.

İnşaat Mühendisleri Odası Adana Şubesi
İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi
İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi
İnşaat Mühendisleri Odası Aydın Şubesi
İnşaat Mühendisleri Odası Çanakkale Şubesi
İnşaat Mühendisleri Odası Denizli Şubesi
İnşaat Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi
İnşaat Mühendisleri Odası Erzurum Şubesi
İnşaat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi
İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi
İnşaat Mühendisleri Odası Hatay Şubesi
İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi
İnşaat Mühendisleri Odası Manisa Şubesi
İnşaat Mühendisleri Odası Mersin Şubesi
İnşaat Mühendisleri Odası Muğla Şubesi
İnşaat Mühendisleri Odası Samsun Şubesi
İnşaat Mühendisleri Odası Sakarya Şubesi
İnşaat Mühendisleri Odası Tekirdağ Şubesi
İnşaat Mühendisleri Odası Van Şubesi