Beyaz Baretli Kadınlar ile bugüne ve yarına

Beyaz Baretli Kadınlar
Beyaz Baretli Kadınlar Başlangıç Toplantısı (13 Ekim 2019)
Dilek Tezel
Y. İnşaat Mühendisi

Beyaz Baretli Kadınlar projesi, İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi’nin, İnşaat Mühendisliği bölümünde lisans öğrenimine devam eden kadın öğrencileri öğrenim bursu, mentorlük, teknik ve sosyal mühendislik eğitimleriyle birçok yönden desteklemektedir.  Proje, fikrin ortaya çıkışı ve 2019 yılında ilk attığı adımlarıyla, tüm kalıplaşmış ve cinsiyetleşmiş ayrımcılıkları ve kavramları dengeye getirmeye devam ediyor.

Proje, genç kadın inşaat mühendisliği öğrencilerinin bu yola daha güçlü ve donanımlı çıkmasına destek verirken, kadınların toplumsal cinsiyet eşitliğinin en önemli alanında, meslek hayatında daha güçlü hale gelmesini sağlamaktadır.

Projenin Kapsamı ve Yapılan Çalışmalar

Kadın inşaat mühendisliği öğrencilerinin menti, profesyonel hayattaki kadın inşaat mühendislerinin ise mentor olarak rol aldığı Beyaz Baretli Kadınlar Projesi, hayata geçtiği ilk yılında toplamda 40 kişilik menti ve mentorden oluşmaktaydı. 2019 yılında sadece İzmir bölgesinden mentorlerle, bugün ise toplamda 100’ü geçkin üyesiyle Türkiye’nin birçok bölgesinde yaşayan mentorlerle devam etmektedir. Proje birçok kamu kuruluşu, üniversite, meslek odaları ve özel sektörde kuruluşlarında ses getirmiştir. Hem yüz yüze hem de online kanallar ile görüşebilme imkânı bulan menti ve mentorler, aralarındaki paylaşım gücünü artırabilmektedir. Projenin mentornity programı üzerinden takip edilmesi, sağlıklı ve sürdürülebilir bir ilişki kurulmasına büyük öncülük etmektedir. Ayrıca son sınıf öğrencilerinin, ikinci sınıf inşaat mühendisliği öğrencileriyle birlikte yönettiği akran-mentorlük uygulaması, eğitim hayatındaki öğrencilerin birbirileriyle empati kurması konusunda fırsat sunmaktadır. Projenin yürütülmesinde görev alan koordinasyon grubu, daha sistematik ve verimli bir şekilde mentorlük ilişkilerinin ilerlemesine büyük katkı sunmaktadır.

Proje başladığı tarihten bugüne kadar mesleki ve sosyal birçok eğitimleri içerisinde barındırmaktadır. Microsoft Office, Sap2000, Idecad, Primavera, AutoCAD, Revit, Tekla gibi meslek hayatımızın çeşitli uzmanlık kollarında aktif olarak kullanılan çeşitli hesap ve çizim programlarının yanı sıra, metraj ve hakediş, planlama, sözleşme, proje ve şantiye yönetimi gibi zengin teknik eğitimlerle ve şantiye teknik gezileri ile sektöre daha yetkin mühendisler kazandırmaktadır.

Teknik eğitimlerin yanı sıra, mülakat teknikleri, özgeçmiş hazırlama, yabancı dil eğitimi, kriz yönetimi, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi sosyal eğitimler ve uzman söyleşileri, kahve molaları, tüm menti ve mentorlerin bir araya gelip paylaşımlarını artırdıkları etkinlikler de Beyaz Baretli Kadınlar projesi kapsamında yer almaktadır. Beyaz Baretli Kadınlar, mentilerin gelişimine destek olmakla birlikte, mentorlerin kendi gelişimlerine de büyük bir fırsat olmuştur. Empati kurabilme, durumsal liderlik, zaman yönetimi, etkin iletişim kurma gibi çoğu alanda mentorlerimiz her geçen gün daha da uzmanlaşmaktadır.

Projenin başladığı 2019 yılından beri mentor olarak, 2021-2022 döneminde aynı zamanda proje koordinasyon grubunda yer almak benim için en güzel tecrübelerden biri.

Daha çok kadın inşaat mühendisliği öğrencisine ulaşabilmek dileğiyle.