Proje ofisi ziyaretlerimiz

Şubemiz tarafından projeci meslektaşlarımızı ziyaretlerimiz kapsamında Bornova ve Bayraklı, bölgelerinde çalışmakta olan 95 üyemiz ile iletişime geçilmiş, birçok üyemiz ofisinde ziyaret edilmiştir. Ofisinde ziyaret edilemeyen üyelerimizin bir kısmıyla Home Office çalıştığından, bir kısmıyla başka ilçeye taşındığından bir kısmıyla ise müsaitlik durumu olmadığından görüşülememiştir. Sonrasında 24 Eylül 2022 Cumartesi günü Bornova ve Bayraklıdaki projeci üyelerimizi bir araya getiren bir kahvaltılı toplantı gerçekleştirilmiştir.

Ziyaretler, aramalar ve kahvaltılı toplantı sırasında genel olarak inşaat sektörünün genel durumu, üyelerimizin sektörde yaşadıkları problemler ve üyelerimizin Odaya iletmek istedikleri konular hakkında sohbetler gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda;
• Akademik eğitimin mesleki açıdan yetersiz olduğu ve mezuniyet sonrası mesleğe yeteri kadar hazır olunamadığı bu durumun nedenlerinden en önemlilerinin ise kontenjanların arttırılması, mühendislik baraj puanlarının düşürülmesi ve fiziki yeterliliği sağlanmadan Mühendislik Fakültelerinin açılması olduğu,
• Proje ofislerinde iş yoğunluğunun bölgelere ve ofislere göre değişken olduğu bu nedenle proje dağılımları konusunda adaletsizlik yaşandığı,
• Proje kalitelerinde ciddi anlamda düşüş olduğu,
• Sektör içerisinde proje fiyatlarında kırımlar yapılarak fiyatların düşürüldüğü,
• Oda çalışmalarının üyelerin daha katılımcı olması gerektiği,
• Sektör içerisindeki çalışma kollarını bir araya getirecek etkinlikler organize edilmesi gerektiği,
• Şube etkinliklerinin arttırılması, seminer ve kursların çoğaltılması
Konuları üzerine sohbet edilerek, görüşler alınmıştır.
İletilen görüşler doğrultusunda, dönem içerisinde yapılacak olan seminerlere katkı verebileceğini ileten üyelerimizle iletişime geçilerek seminer planlamaları yapılmış, aynı zamanda teknik gezi talebine dair planlama yapılmaya başlanmıştır.
Proje ofisleri ziyaretlerimiz diğer ilçelerimizde de devam edecek olup, Bornova ve Bayraklı bölgesindeki üyelerimize misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederiz.