genç-İMO

Kriptoperasyon!

“Geldik bir fırtına, gidiyoruz bir fırtına…” Sonu belli olan hikayelerimizde “motivasyonlu kahraman” rolünü bırakıp, kitabın dışına çıkma vakti gelmedi mi? Bedenlerimiz, ruhlarımız, fikirlerimiz nev-i şahsımıza münhasır iken, daha önce sizin hayat pencerenizden dünyaya bakma tecrübesini >>>