Flört Şiddeti: Yalnız Değilsin!

Fotoğraf: Vera Arsic (pexels.com)
Fotoğraf: Vera Arsic (pexels.com)
Nur Ceren Demirci Kılıç
Sosyolog

Günümüzde kadına yönelik şiddet dikkat çekmektedir. 2019 yılında 474 kadın cinayete kurban gitmiştir. Bu kadınların pek çoğu eşleri, eski eşleri, nişanlıları, ayrılmaya çalıştıkları sevgilileri ya da reddettikleri “âşıkları” tarafından öldürülmüştür. Şiddet birden ortaya çıkmamakta, geliyorum demektedir. Toplumsal kültür nedeniyle ya da kendine yakıştıramadığından, utandığından pek çok kadın şiddeti görmezden gelmekte, affetmektedir.

Şiddet, bireyin ya da birden çok bireyin başka bir canlıya uyguladığı baskı, kaba güçtür. Şiddet, sadece fiziksel değildir. Duygusal, cinsel, ekonomik şiddet de söz konusudur. Fiziksel şiddet, fiziki zarar içeren şiddet türüdür. Duygusal şiddet, manipülasyon ve engelleme içerir: Hakaret, aşağılama, karşı tarafın ilişkilerine, davranışlarına ve görünümüne kısıtlama getirme söz konusudur. Cinsel şiddet, onay olmadan cinsel ilişkiye, çocuk doğurmaya, kürtaja ya da başka bireylerle cinsel ilişkiye zorlamaktır. Ekonomik şiddet ise, ekonomik kararlarda yok saymak, zorla çalıştırmak ya da çalıştırmamak, para vermemek/parasını elinden almak gibi ekonomik olarak sınırlandırmaktır. Şiddet, hakaret, itme, cinsel amaçlı dokunmak gibi küçük görünen hareketlerle başlayıp tecavüz, cinayet gibi büyük sonuçlara kadar gitmektedir. Şiddet bir kez başladığında durmamakta ve her geçen gün artmaktadır.

Flört, iki kişi arasındaki romantik ilişki olarak tanımlanmaktadır. Flört şiddeti ise, duygusal yakınlık içerisindeki partnerlerden birinin diğeri üzerinde baskı kurması, güç uygulaması ve onu istismar etmesidir. Flört şiddeti, acı ve zarar verici söz, mimik ve davranışların tümünü içermektedir. Partnerlerden biri, kendi ihtiyaçları için tehdit ve güç yoluyla partnerini kontrol altına almaya çalışmaktadır. Bunu yaparken, birey davranışının farkında olmayabilir ya da bilinçli olarak bu yolu tercih edebilir. Flört şiddetini diğer şiddet türlerinden ayıran ise yaş grubu özelliğidir: bireylerin değerlerinin yeni oluşması, yaşadığı ya da yaşattığı şiddetin farkına varmama ihtimali ve tarafların şiddetle nasıl baş edeceğini bilmemesi durumudur. Bireyler, reddedilme, ihtiyaçlarının göz ardı edilmesi, yetiştirilme sırasında yüklenen değerler gibi pek çok farklı nedenle flört şiddeti uygulayabilmektedir. Flört şiddeti her zaman gözle görünür olmamakta, fiziksel temele dayanmamaktadır. Partnerini sürekli aramak, yerini ve kimlerle olduğunu sormak, mesajlarına hemen cevap verilmesi talep etmek, arkadaşlarını seçmek, kıyafetlerini seçmek, sosyal alanda kısıtlama getirmek gibi davranışlar flört şiddetinin en çok karşılaşılan yansımalardır. Kontrol altına almak için fiziksel şiddet uygulamak, bağırmak, aşağılamak, terk etmekle tehdit etmek, ilişkiye dair ya da bireye ait özel bilgileri yaymakla tehdit etmek en sık kullanılan yöntemlerdendir.

Flört şiddetini duygusal, fiziksel ve cinsel olarak kategorize etmek mümkündür. Duygusal flört şiddeti, arkadaşlarının önünde küçük düşürmek, aşağılamak gibi duygusal zarar veren davranışları içermektedir. Fiziksel flört şiddeti, tokat atmak, itmek, duvara çarpmak, ısırmak, yaralamak gibi fiziksel zarar veren davranışlardır. Cinsel flört şiddeti ise, cinsel ilişkiye zorlamak, tecavüz girişimi ve kürtaja zorlamak gibi davranışları içermektedir. Flört şiddetinde sosyal, dijital ve ısrarlı takip de mevcuttur. Bu şiddet türleri, partnerinin sosyal ilişkilerini, sosyal medya hesaplarını kontrol etmeye, yönetmeye dayalıdır. Kiminle görüşeceğine, görüşmenin süresine karar vermek, tek başına arkadaşlarıyla görüşmesine izin vermemek, karşı cins ya da rakip gördüğü kişilerle görüşmesini istememek veya görüşmesine izin vermemek sosyal flört şiddeti içermektedir. Sosyal medya hesaplarının şifrelerini istemek, mesajlarını kontrol etmek, listesindeki kişileri çıkarmak, onlara kendi hesaplarından mesaj atmak gibi davranışlar dijital şiddete örnektir. Israrlı takip (stalking) ise çiftler ayrı ya da birlikte partnerin diğerini fiziki, sosyal ve dijital takip ederek; korkutması ya da gözdağı vererek güvencesiz hissetmesine yol açmaktır.

Görsel: Mor Çatı Kadın Sığınma Vakfı

Flört şiddetiyle baş etmek için ilk adım ilişki içerisinde sınırları net bir şekilde belirleyebilmek, istenmeyen ve rahatsız eden durumlarda hayır diyebilmektir. Önemli ilk adım ise, partnerinin kendisine flört şiddetini uyguladığını kabul etmektir. Flört şiddetini göz ardı etmek, yok saymak, partnerinin değişeceğini düşünmek şiddeti artıran, başa çıkılmasını zorlaştıran bir hal alabilmektedir. Bu nedenle durumu fark eden bireyin kendinden yaşça büyük güvendiği biriyle bunu paylaşması, ona danışması alternatif yolları bulma konusunda yardımcı olacaktır. Partneriniz şiddeti problem etmiyor ve normal görüyorsa bağları koparmak, ilişkiyi sonlandırmak şiddetten kurtulmanın tek yoludur. İlişkiyi sonlandırmak kolay olmasa da güvende olmanın yolu budur. Eğer şiddetin boyutları büyük ise, polise ya da kadın dayanışma dernek/vakıflarına başvurarak destek alınabilir. Eğer partner flört şiddeti içeren davranışlarını kabul ediyor ve değişmek istiyorsa psikolojik destek alınabilir.

Flört şiddetine maruz kalan kişi bilmelidir ki, bu onunla ilgili bir durum, onun hatasının sonucu değildir. İlk defa onun başına gelen bir olay değildir. Bu nedenle kendini yalnız ve çaresiz hissetmemeli, yaşadığı durumdan utanmamalıdır. Günümüzde kadın dayanışma dernekleri kadınların güç kazanması, yalnız kalmaması için çalışmakta ve destek vermektedir.

Flört şiddetine maruz kaldığından emin olamayan ya da ne yapması gerektiğini bilemeyen kişiler Mor Çatı’nın hazırlamış olduğu https://www.morcati.org.tr/tr/8-mor-cati-kadin-siginagi-vakfi/8-flort-siddeti ya da TOG’un hazırladığı https://www.tog.org.tr/wp-content/uploads/2018/12/TOG_GKF_FlortSiddeti.pdf  broşürlerini inceleyebilirler. Aynı zamanda bu derneklerin iletişim numaralarını arayarak sözlü olarak da danışmanlık alabilirler. Ayrıca 183 Kadın, Çocuk, Engelli, Aile Danışma Hattına, 444 26 18 Baro Danışma Hattına, Kadın Dayanışma ya da sığınma merkezlerine ve Üniversitelerin Cinsel Taciz Önleme Birimlerine başvurabilirler.

ASLA YALNIZ DEĞİLSİN!

Kaynakça:

  1. Fatma Fidan, Yeliz Yeşil, Nedenleri ve Sonuçlarıyla Flört Şiddeti
  2. Mor Çatı Vakfı, Flört Şiddeti
  3. Güliz Avşar Baldan, Nalan Akış, Flört Şiddeti
  4. TOG Genç Kadın Fonu, Flört Şiddeti