Mor Sayfa

Mezun Beyaz Baretli Kadınlar

İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi olarak İnşaat Mühendisliği bölümünde lisans öğrenimine devam eden kadın öğrencileri; mentorluk, teknik ve sosyal mühendislik eğitimi, öğrenim bursu ile birçok yönden desteklemeyi amaçlayan farkındalık ve toplumsal cinsiyet eşitliği projesi olan >>>

Mor Sayfa

Banu Deniz Çetinkol’la röportaj

Mesleğimizin çeşitli alanlarında çalışan kadın meslektaşlarımızla yaptığımız röportajlar kapsamında, Beyaz Baretli Kadınlar Projemizde koordinatör ve mentor olarak görev alan Y. İnş. Müh. Dilek Tezel, Hilti Türkiye Genel Müdürü Banu Deniz Çetinkol’la bir röportaj gerçekleştirdi. 1- >>>

Mor Sayfa

Bizler, Kadın Mühendisler

Şantiyedeki harçlı pencereden dışarıyı izlerken yukarı katlardan gelen matkap sesleri, ufaktan fokurdayan sabahtan kalmış çayıyla tozlu masa ve sandalyelere hiç aldırış etmeden kaleme aldığım kelimelerin sıcaklığında kucaklıyorum hepinizi. Evet, erkek egemen zihniyetin kol gezdiği çoğu >>>

Mor Sayfa

TMMOB 7. Kadın Kurultayı

Bugün içinde bulunduğumuz cinsiyet ayrımcılığının yaşandığı toplumda yani cinslerin nasıl davranacağı, neyi yapıp neyi yapamayacağı, yaşama ne düzeyde katılacağı gibi konular, kadınlar ve LGBTQ+ bireyler için negatif yönde ilerliyor. Bu eşitsizlikten en çok etkilenen meslek >>>

Mor Sayfa

Yaşamak ve Yaşatmak Üzerine

“İnsan hakları”, bireyin var oluşundan doğan her türlü hak ve özgürlüklerini tanımlar. Modern çağda bireyler genelleştirerek cinsiyet bakımından yasalar karşısında eşit olarak değerlendirilir. Günümüzden geçmişe de baktığımızda, sistem ve düzenlerin kadınlara karşı dayatmaları ve üzerlerinde >>>

Mor Sayfa

İstanbul Sözleşmesi Yaşatır

20 Mart gece yarısı tabiri caizse gizlice İstanbul Sözleşmesi’nin cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile feshedildiğini öğrendik. Şiddete, baskıya uğrayan kadınları, cinsel yönelimi yüzünden hakarete uğrayan ve nefret cinayetlerine kurban giden LGBTQİA+ bireyleri koruması yönünde yaptırım sağlayan elle >>>