İnceleme

Kayar kalıp sistemi

İnşaat Alanında İnovasyon İlk çağlardan beri değişen gelişen inşaat tekonolojisi mağaraların çökmemesinin sağlanmasından başlayarak günümüzde dev fabrika ve köprülerin inşasına kadar uzanmıştır. Bir çok büyük ölçekli projede kullanılan kayar kalıp, bazı çevrelerce artık daha fazla >>>

İnceleme

Deprem sonrasında hasar tespiti

Deprem sonrasında yapılardaki deprem etkisinin düzeyini belirlemek “hasar tespiti” olarak yıllardan beri yapılan bir işlemdir. Bir zamanlar Afet İşleri Genel Müdürlüğünün görevi olan bu işlem daha sonra, bu genel müdürlük kaldırılınca, AFAD’ın sorumluluğu olarak görülmüştür. >>>