İnceleme

Sıradaki kıtlık: Kum

İnsanlığın en temel ve eski üretim ham maddelerinden bir tanesi kumdur. İlk kullanımları inşaat faaliyetleri ile olmakla beraber 20. yüzyıldan itibaren artan makineleşmenin getirdiği üretim ve tüketim artışı ile birlikte kum tüketimi oldukça arttı. Bugün >>>

İnceleme

İzmir Metrosu

GİRİŞ İzmir, Türkiye’nin nüfus olarak en büyük 3.büyük şehridir. Her sene milyonlarca yolcu İzmir metrosunu transit olarak kullanmaktadır. Bu araştırmada İzmir metrosunun tarihçesi, metronun görseli, metro yapımcısı hakkında bilgiler, inşaat mühendisliği çalışmalarının gelişimi, şehrin coğrafi >>>

İnceleme

Ne yapılmalı?

Depremin anlık paniği ile yıkılan binaların enkaz görüntülerini izledikten sonra insanların aklına ilk önce aynı deprem veya daha büyüğü tekrar olacak mı sorusu geliyor. Enkaz altında kalan hayatları canlı olarak televizyondan izlediklerinde ise böyle bir >>>

İnceleme

Kayar kalıp sistemi

İnşaat Alanında İnovasyon İlk çağlardan beri değişen gelişen inşaat tekonolojisi mağaraların çökmemesinin sağlanmasından başlayarak günümüzde dev fabrika ve köprülerin inşasına kadar uzanmıştır. Bir çok büyük ölçekli projede kullanılan kayar kalıp, bazı çevrelerce artık daha fazla >>>

İnceleme

Deprem sonrasında hasar tespiti

Deprem sonrasında yapılardaki deprem etkisinin düzeyini belirlemek “hasar tespiti” olarak yıllardan beri yapılan bir işlemdir. Bir zamanlar Afet İşleri Genel Müdürlüğünün görevi olan bu işlem daha sonra, bu genel müdürlük kaldırılınca, AFAD’ın sorumluluğu olarak görülmüştür. >>>