Şubeden

Deneyimden geleceğe güvenli yapılar

Yaşam boyunca edindiği deneyimlerin birikimidir insan. Deneyim ise, gelecekteki icraatlarımızın niteliğini belirler. Toplumlar için de benzer bir yaklaşım getirebiliriz. Tarihini özümsemiş, geleceğini bu birikim üzerine kuran toplumların bilinç düzeyi her zaman yüksek kalmıştır. Bu bilinç >>>

Beyaz Baretli Kadınlar
Şubeden

Beyaz Baretli Kadınlar ile bugüne ve yarına

Beyaz Baretli Kadınlar projesi, İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi’nin, İnşaat Mühendisliği bölümünde lisans öğrenimine devam eden kadın öğrencileri öğrenim bursu, mentorlük, teknik ve sosyal mühendislik eğitimleriyle birçok yönden desteklemektedir.  Proje, fikrin ortaya çıkışı ve 2019 >>>

Şubeden

47. Dönemde neler yaptık?

Covid 19 Pandemisi, 30 Ekim Depremi, İzmir Taşkını gibi hepimizi olumsuz etkileyen gelişmelerin yaşandığı bir süreçte, Neler Yapacağız? başlıklı çalışma programımızda söz verdiğimiz konularda her şeye rağmen tüm gücümüzle yaptığımız çalışmaların özetini takdirlerinize sunuyoruz. Sevgili >>>