Şubeden

47. Dönemde neler yaptık?

Covid 19 Pandemisi, 30 Ekim Depremi, İzmir Taşkını gibi hepimizi olumsuz etkileyen gelişmelerin yaşandığı bir süreçte, Neler Yapacağız? başlıklı çalışma programımızda söz verdiğimiz konularda her şeye rağmen tüm gücümüzle yaptığımız çalışmaların özetini takdirlerinize sunuyoruz. Sevgili >>>

Beyaz Baretli Kadınlar
Şubeden

Beyaz Baretli Kadınlar

Sevgili meslektaşlarımız,  İkinci yılını dolduran Beyaz Baretli Kadınlar (BBK)  projesi,  meslektaşlarımızın desteği ile daha da büyümüş,  İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi’ne büyük bir  prestij kazandırmıştır.   BBK, İzmir’de okuyan kadın öğrencilerimiz ile bu projeye gönül vermiş >>>

Şubeden

8 Mart: Yaşasın Kadın Dayanışması!

Bugün 8 Mart; dünyanın her yerinde kadınların yaşamın tüm alanlarında maruz kaldıkları haksızlığa, eşitsizliğe, cinsiyetçiliğe karşı verdiği mücadelenin simgesi olan dayanışma günü. Geride bıraktığımız 2020 yılı kadınlar için ataerkil zihniyetin gölgesinde, yoksullukla, şiddetle ve adaletsizlikle >>>

Şubeden

Neden Yapı Envanteri

Türkiye doğal afet risklerinden etkilenme türlerine göre deprem, sıcak hava, soğuk hava ve kuraklık afetleri ile ilgili olarak ilk %10 luk dilimde ölüm oranı, ekonomik-sosyal servet kaybı ve verim kaybı bağlamında yer almaktadır. Dünya ülkeleri >>>