Üyelerimizden

AN

Payımıza düşenSabah umut ve neşeAkşam buruk yoksunluk kokusuGeceyi sıksamSabaha suyu çıksaİçimdeki hasret yağmur olup yağsaBiri varBin dokuz yüz kırk daRuhum şairse anneSen bile doğmamışkenKutsalmışsın Meryem’denŞimdiÖlümü neylemeliBu hesaba göreİki buçuk kat fazla yaşamışımO daBilmiyor sevildiğiniSeneleri sıksamÇocuklaşsamVişne >>>

Üyelerimizden

Bir meslek anısı

90’lı yıllardı… Ilgın (Konya) Şeker Fabrikasında “Akışkan yataklı kazan temeli” inşaatı için görevlendirildim. Yapılacak temel, 13 metre köşegen uzunluğuna sahip, sekizgen kesitli ve yaklaşık 500 m³ beton hacmine sahip betonarme temel idi. Kazısı yapılmıştı. Donatı >>>

Üyelerimizden

Anlayış ve Algılayış Üzerine

Her şeyden önce değinmek istediğim konu, yaşamı ve içindekileri biraz daha katlanabilir kılmak adına, müzik olacak. Elbette sessizlik bir tercihtir. “Es”. Fakat onun da müziğe dâhil olduğunu düşünüyorum. Ve melodinin, armoninin olmadığı bir yaşam hayal >>>

Üyelerimizden

Tanımına sığmayan ayrımcılık? Farklılık?

“Açgözlülük insanların ruhunu zehirledi, dünyayı bir nefretle kuşattı, hepimizi kaz adımlarıyla sefaletin ve kanın içine sürükledi. Hızımızı arttırdık ama bunun tutsağı olduk. Bolluk getiren makineleşme bizi yoksul kıldı. Edindiğimiz bilgiler bizi alaycı yaptı; zekamızı ise >>>

Üyelerimizden

Bayraklı Yapı Envanteri hakkında

Merhaba, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İnşaat mühendisleri Odası’nın imzalamış olduğu protokole istinaden “Mevcut Yapı Stoğunun Çıkarılması” projesinin saha çalışmalarında yer alan inşaat mühendislerindenim. Bu proje kapsamında Bayraklı böylesindeki 33100 bina üzerinde envanter çalışması yapmaktayız. Envanter >>>

Üyelerimizden

Güzel insan Nilgün Harmancıoğlu’nu kaybettik

Ben Nilgün’ü 1971 yılında tanıdım. Nilgün Ege Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’ne 1969 yılında kayıt olmuştu. Ege Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Fakültesi 1968 yılında kuruldu. Ben fakültenin ilk öğrencilerindenim, Nilgün ikinci yıl öğrencilerinden. Bizim >>>