Prof. Dr. Orhan Baykan Anısına Tarihi (Eskil) Su Yapıları Paneli Teknik Gezisi

Öğr. Grv. Yalçın Özdemir

İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesince düzenlenen “Prof.Dr. Orhan Baykan Anısına Tarihi (Eskil) Su Yapıları Paneli” 25 Ekim 2019 tarihinde Şube konferans salonunda yapıldı; 26 Ekim 2019 günü de İzmir’in ve Efes’in bazı tarihi su yapılarına teknik gezi gerçekleştirildi.

25 Ekim’de yapılan toplantıda, Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Hüseyin Kuzu’nun açılış konuşmasından sonra, Prof.Dr. Ertuğrul Benzeden’in başkanlığındaki oturumda, Prof.Dr. Ünal Öziş “Prof.Dr.Müh. Orhan Baykan ve eskil su yapıları”,  rahmetli Prof.Dr.Müh. Orhan Baykan’ın eşi Dr.Öğr.Üy. Nesrin Baykan “Güneybatı Anadolu Eskil Su Yapıları” konularında iki bildiri sunmuşlardır.

Bu konuşmalarla ilgili olarak, Dr.Öğr.Üy. Nesrin Baykan, Prof.Dr. Ünal Öziş, Dr.Öğr.Üy. Ahmet Alkan, Öğr.Grv. Yalçın Özdemir’in hazırladıkları, Prof.Dr. Orhan Baylan’ın kısa özgeçmişi, tarihi (eskil) su yapıları konusundaki başlıca yayınlarının (73 yayın), bu konuda danışmanı olduğu yüksek lisans tezlerinin (3 tez) ve yönettiği lisans diploma çalışmalarının (19 çalışma) listeleri dinleyicilere dağıtılmıştır (bu haber yazısı ekinde de verilmektedir).

Kısa aradan sonra, Prof.Dr. Ferhat Türkman ve Öğr.Grv. Yalçın Özdemir’in moderatörlüğünde yapılan panele, konuşmacı olarak Prof.Dr.Müh. Turhan Acatay, Y.Müh. Mehmet Bildirici, Y.Müh. Galip Büyükyıldırım, Y.Müh. Ayhan Atalay, Prof.Dr.Müh. Yalçın Arısoy, Prof.Dr.Müh. Birol Kaya, Dr.Öğr.Üy. Ahmet Alkan, Y.Müh. Ersel Tanrıöver katılmışlardır.

Konuşmacılar, Prof.Dr. Orhan Baykan ve/veya tarihi su yapıları konusunda açıklamalarda bulunmuşlar, dinleyicilerden gelen bazı soruları cevaplamışlardır. Bu etkinlikle ilgili bir DVD hazırlanmış olup, Şubemizden sağlanabilir.

26 Ekim’de gerçekleştirilen teknik gezide, İzmir’in ve Efes’in tarihi su yollarının bazı kesimleri yerlerinde incelenmiş, Y.Müh. Ayhan Atalay ve Öğr.Grv. Yalçın Özdemir tarafından açıklamalarda bulunulmuştur.

[ngg src=”galleries” ids=”7″ display=”basic_thumbnail” thumbnail_crop=”0″]

PROF. DR. Neşet ORHAN BAYKAN’IN KISA ÖZGEÇMİŞİ
(N.Baykan, Ü.Öziş, A.Alkan, Y.Özdemir tarafından derlenmiştir)

1953’de İzmir’de doğan Neşet Orhan Baykan, 1970’de İzmir Atatürk Lisesini bitirdikten sonra, Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden 1974’de İnşaat Mühendisi olarak mezun olmuş; 1977’de aynı üniversiteden İnşaat Yüksek Mühendisi, 1983’te Dokuz Eylül Üniversitesinden Doktor Mühendis ünvanını almıştır.

1975-1977 süresinde Karayolları Genel Müdürlüğünde ve 2. Bölge Müdürlüğünde planlama ve bakım-onarım mühendisi olarak çalışmış, 1977 yılında Ege Üniversitesi İnşat Mühendisliği Bölümünde asistan olarak göreve başlamış; 1982’de yeni kurulan Dokuz Eylül Üniversitesinde görevini sürdürmüşür.

1983-1984 süresinde Ankara’da askerlik görevini yapmış, aynı yıllarda Gazi Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. 1984-1987 süresinde Suudi Arabistan Krallığı’nda şantiye müdürlüğü yapmış; 1987-1990 süresinde Su-Yapı mühendislik firmasında Alman ve Amerikan kurumlarıyla yapılan ortak girişim projelerinde çalışmıştır.

1990’da Dokuz Eylül Üniversitesi Denizli Mühendislik Fakültesinde göreve başlayan Orhan Baykan, 1992’de Pamukkale Üniversitesinin kurulmasıyla adı değişen kurumda görevini sürdürmüş; 1995’te Doçent, 2001’de Profesör ünvanlarını almıştır.

Doçentlikten sonra bir yıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde konuk öğretim üyesi olarak da çalışmış olan, Pamukkale Üniversitesinde İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı görevlerinde de bulunmuş olan Prof.Dr. Orhan Baykan’ın, su mühendisliği konularında yoğunlaşan ikiyüz civarında yayını bulunmaktadır. Bu yayınların yaklaşık yarısı eskil su yapıları konusundadır. Prof.Dr. N. Orhan Baykan 2017 yılında hayata veda etmiştir.

[ngg src=”galleries” ids=”8″ display=”basic_thumbnail” thumbnail_crop=”0″]


PROF.DR. NEŞET ORHAN BAYKAN’IN ESKİL (TARİHİ) SU YAPILARIYLA İLGİLİ YAYINLARI
(N.Baykan, Ü.Öziş, A.Alkan, Y.Özdemir tarafından derlenmiştir)

 • ABAY, O.; BAYKAN, N.; BAYKAN, O. (2015): Tarih boyunca barajların elden çıkma nedenleri. Antalya, İnşaat Mühendisleri Odası, “4. Su yapıları sempozyumu”, 157-166.
 • AKBAŞ, O.; BAKIR, H.; EKŞİ, İ.; BAYKAN, O.; TANRIÖVER, E. (2008): Attuda (Attouda/Hisarköy) ve Trapezopolis (Bekirler) eskil suyolları (Babadağ-Denizli), İzmir, Devlet Su İşleri, “Tarihi su yapıları konferansı”, 153-156.
 • ALKAN, A.; ÖZDEMİR, Y.; BAYKAN, O. (2014): Inverted siphons in Western Anatolia. Berlin, “Schriftenreihe der Frontinus‑Gesellschaft”, 28, 55-70.
 • BABACAN, Ö.; KİTİŞ, B.; BAYKAN, O.; TANRIÖVER, E. (2008): Tripolis (Yenicekent/Buldan/Denizli) eskil/çağcıl pınar derleme yapısı”. İzmir, Devlet Su İşleri, “Tarihi su yapıları konferansı”, 149-152.
 • BACANLI, Ü.G.; YAŞAR, M.; ERDEM, M.; BAYKAN, O. (2014): Çağdaş ve gelecekteki baraj ve bağlamalar”. Elazığ, Fırat Üniversitesi, “4.Uluslararası katılımlı baraj güvenliği sempozyumu”, 509-518.  
 • BAĞCIK, R.; SANDAL, U.; BAYKAN, O.; TANRIÖVER, E.; ATALAY, A. (2008): Tralles’in (Tralleis/Aydın) taşkemeri. İzmir, Devlet Su İşleri, “Tarihi su yapıları konferansı”, 177-180.
 • BAYKAN, O. (1992): Tarihte su yapıları (Giriş). Denizli, “İnşaat Mühendisleri Odası -Denizli Şubesi Bülteni”,  5-7.
 • BAYKAN, O. (1999): Çürüksu (Lycus) vadisindeki üç antik kent ve onların tarihsel su yapıları. Denizli, Makina Mühendisleri Odası, “Denizli’de sanayileşme ve kentleşme sempozyumu”, 117-127.
 • BAYKAN, O. (2008a): Helenistik, Roma ve Bizans dönemleri su yapıları. İzmir, Devlet Su İşleri, “Tarihi su yapıları konferansı”, 51-62.
 • BAYKAN, O. (2008b): Laodikya’nìn ters sifonu. İzmir, Devlet Su İşleri, “Tarihi su yapıları konferansı”, 141-144.
 • BAYKAN, O. (2008c): Su mühendisliği bağlamında Denizli ve eskil (antik) ekin (kültür). Denizli, TMMOB, “Denizli Kent Sempozyumu”.
 • BAYKAN, O. (2008d): Water and culture in Anatolia throughout four millenia, Lefke, Lefke European University, CENG’08.
 • BAYKAN, O. (2009): “Water structures from hellenistic, roman and byzantine periods in Türkiye”, İstanbul, 5th World Water Forum, Preprint. 
 • BAYKAN, O. (2010): Eskil (antik) su yapılarını incelemenin çağdaş bilime katkıları. “Dünya İnşaat”, 91-95.
 • BAYKAN, O.; BAYKAN, N. (2015): Binyıllar boyunca Anadolu’daki su mühendisliği, Antalya, İnşaat Mühendisleri Odası, “4.Su yapıları sempozyumu bildirileri”, Antalya 2015, 144-156.
 • BAYKAN, O.; CANTILAV, T. (1997): Cibyratis birliği tarihsel su iletimleri (Cibyra, Oenoanda, Bubon, Balbura). İzmir, İnşaat Mühendisleri Odası, “Türkiye İnşaat Mühendisliği 14.Teknik Kongresi”, 1099-1114.
 • BAYKAN, O.; DAĞ, A. (1994): Perge tarihsel su getirme sistemleri. Ankara, Devlet Su İşleri, “DSİ’nin 40. kuruluş yılı su ve toprak kaynaklarının geliştirilmesi konferansı”, 1, 63-72.
 • BAYKAN, O.; İŞKAN, H. (2011): Patara eskil kenti su iletim ve dağıtım sistemi. Diyarbakır, İnşaat Mühendisleri Odası, “2.Su yapıları sempozyumu“, 67-78.
 • BAYKAN, O.; SÖĞÜT, B. (2008): Kültür ve özel ilgi turizmi bağlamında Türkiye’deki eskil ve çağcıl su yapıları. “İTÜ-Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, IV.Lisansüstü öğrencileri araştırma kongresi” (ed.: N.Kozak), 864-876.
 • BAYKAN, O.; TANRIÖVER, E. (2006) : Water supply system of the ancient city Tralleis. Wien, Österreichisches Archäologisches Institut, “Cura Aquarum in Ephesus, 2004” (ed.: G.Wiplinger), 133‑136.
 • BAYKAN, O.; KOCAKAYA, İ.; ALKAYA, D. (1997): Patara tarihsel su iletimi. İzmir, İnşaat Mühendisleri Odası, “Türkiye İnşaat Mühendisliği 14.Teknik Kongresi”, 1067-1082.
 • BAYKAN, O.; BAYKAN, N.; TANRIÖVER, E. (2001a): Denizli ili arkeolojik belgeleme çalışmaları (Eskil-Antik Suyolları), Ankara, “Türkiye Bilimler Akademisi Kültür Envanteri Dergisi”, 1:33–44.
 • BAYKAN, O.; TANRIÖVER, E.; ÇİFTÇİ, İ. (2001b): Historical water supply system of Magnesia on the Meander. İstanbul, Istanbul Water and Sewerage Authority, “International Symposium on water resources and environmental impact assessment”, 139-148.
 • BAYKAN, O.; v.d. (2002): Denizli’nin tarihsel su iletim sistemleri. İstanbul, Türkiye Bilimler Akademisi, “Kültürle Büyümek 2002”, 32-33.
 • BAYKAN, O.; v.d. (2003): Antik Tralleis (Aydın) kentinin su iletim sistemi. İstanbul, Türkiye Bilimler Akademisi, “Kültürle Büyümek 2003”, 24-25.
 • BAYKAN, O.; BAYKAN, N.; TANRIÖVER, E. (2003): Denizli ili arkeolojik belgeleme çalışmaları (Eskil-Antik Suyolları), “Türkiye Bilimler Akademisi, Kültür Envanteri Dergisi”, 2001/1, 33–44.
 • BAYKAN, O.; BAYKAN, N.; ATALAY, A.; TANRIÖVER, E. (2004): Aydın ili eskil su yolları envanteri 2003 yılı çalışmaları. İstanbul, “Türkiye Bilimler Akademisi, Kültür Envanteri Dergisi”, 2:67-73.
 • BAYKAN, O.; TANRIÖVER, E.; TÜRKMAN, F.; TÜRKEN, E.; KAYA, B.; TÜRK, S. (2008a): Karya, Eolya, Likya eskil bölgeleri su mühendisliği dizgeleri dökümü. İzmir, Devlet Su İşleri, “Tarihi su yapıları konferansı”, 101-104.
 • BAYKAN, O.; ÖZİŞ, Ü.; SARICA (ÖNEN), N.; ALPAK (ÖZYURT), S.; BÜKET (YAĞCI), G. (2008b): Foça’nın eskil suyolu. İzmir, Devlet Su İşleri, “Tarihi su yapıları konferansı”, 211-214.
 • BAYKAN, N.; TANRIÖVER, E.; TÜRKEN, E.; TÜRK, S.; BAYKAN,  O.; TÜRKMAN, F.; KAYA, B. (2010): Orta Kıyı Ege (Eolya) ve Batı ve Orta Akdeniz (Karya ve Likya) bölgeleri eskil su mühendisliği sistemlerinin eksik kalan araştırma konuları, Denizli, Pamukkale Üniversitesi, “VI.Hidroloji Kongresi” (eds.: H.Karahan; O.Baykan), 88-109.
 • BAYKAN, O.; ALKAN, A.; BACANLI, Ü.; BAYKAN, N.; ÖZİŞ, Ü. (2011). Testing flood estimation methods on ancient closed conduits. Tirana, EPOKA University, “International Balkans Conference on Challenges of Civil Engineering”, 1-8.
 • BAYKAN, O.; BAYKAN, N.; BACANLI, Ü. (2013): Bezirgan (Kaş-Kalkan-Antalya) kapalı havzası boşaltım tünelinin hidrolojik ve hidrolik çözümlemesi. Trabzon, TMMOB, “Taşkın ve heyelan sempozyumu”, 465-473.
 • BAYKAN, N.; ABAY, O.; BAYKAN, O. (2014): İşletmedeki eskil barajlar. Elazığ, .Fırat Üniversitesi, “4.Uluslararası katılımlı baraj güvenliği sempozyumu”.
 • BAYKAN, O.; BAYKAN, N.; ABAY, O. (2015a): Eskil Anadolu’nun Kentsel Altyapısı. Trabzon, İnşaat Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi, “Yedinci Kentsel Altyapı Sempozyumu, Bildiriler”, 699-708.
 • BAYKAN, O.; BAYKAN, N.; TÜRK, S. (2015b): Likya bölgesi eskil yerleşimlerinin su mühendisliği dizgeleri”. Antalya, Ege, “Patara VII.I Kumdan kente Patara kazılarının 25.yılı uluslararası sempozyumu” (eds.: H.İşkan; F.Işık), 67-88.
 • BAYKAN, N.;  BACANLI, Ü.G.; BAYKAN, O. (2016) Testing of modern flood estimation methods on ancient closed conduits. Leuven, BABesch Supp.27, “Lyciae Pamphyliae Pisidiae” (Antalya 2014), (ed.: G.Wiplinger), 253-260.
 • ÇİFTÇİ, Ş.; BAYKAN, O.; TANRIÖVER, E.; ATALAY, A. (2008): Menderes Magnezyası eskil su sistemi. İzmir, Devlet Su İşleri, “Tarihi su yapıları konferansı”, 185-188.
 • GENÇ, S.; BAYKAN, O.; BAYKAN, N.; BACANLI, Ü. (2010): Bezirgan (eskil Pirha kenti) kapalı havzası eskil tüneli akaçlama olayı. Denizli, Pamukkale Üniversitesi, “VI.Ulusal Hidroloji Kongresi”, 77-87.
 • GİYDİREN; K.; BAYKAN, O.; TANRIÖVER, E. (2008): Alinda’nın eskil su iletimi. İzmir, Devlet Su İşleri, “Tarihi su yapıları konferansı”, 173-176.
 • GREWE, K.; ÖZİŞ, Ü.; BAYKAN, O.; ATALAY, A. (1994): Die antiken Flussüberbauungen von Pergamon und Nysa (Türkei). “Antike Welt”, 4:348-352.
 • HARMANCIOĞLU, N.; ÖZİŞ, Ü.; BAYKAN, O.; ATALAY, A.; ÜNAL, Ş.; TOLKUN, M. (2008): Bergama ve Nysa çaylarını örten tünel biçimi tarihi su yapıları, İzmir, Devlet Su İşleri, “Tarihi su yapıları konferansı”, 161-164.
 • İŞKAN, H.; BAYKAN, O. (2011): ”Patara suyollarının arkeolojik, mimari ve su mühendisliği açılarından incelenmesi”. Ankara, TÜBİTAK.    
 • İŞKAN, H.; BAYKAN, O. (2013): Neue Ergebnisse zur Wasserleitung von Patara/Türkei”. Berlin, Frontinus-Gesellschaft, “Historische Wasserleitungen, 2011“ (ed.: G. Wiplinger), 93-103.
 • İŞKAN, H.; BAYKAN, O. (2016): Die Zisterne auf dem Kurşunlu-Hügel in Patara. Leuven, BABesch, “Lyciae, Pamphyliae, Pisidiae” (Antalya 2014), (ed.: G. Wiplinger), 171-186.
 • KAYHAN, M.; KURBAN, A.; VARDAR, B.; AKINAL, E.; BAYKAN, O.; TANRIÖVER, E. (2008): Hierapolis eskil suyolu ve haznesi. İzmir, Devlet Su İşleri, “Tarihi su yapıları konferansı”, 145-148.
 • ÖZDEMİR, Y.; ALKAN, A.; BAYKAN, O. (2016): Long-distance water conveyance to Phocea. Leuven, BABesch, “Lyciae, Pamphyliae, Pisidiae” (Antalya 2014), (ed.: G.Wiplinger), 33-36.
 • ÖZİŞ, Ü.; HARMANCIOĞLU, N.; BAYKAN, O.; ÜNAL, İ.; TOLKUN, M. (1979b): Tarihi Bergama ve Nysa tünellerinin kapasiteleri ile giriş taşkın zirve akımlarının karşılaştırılması. Istanbul, İstanbul Teknik Üniversitesi, “I. Ulusal Hidroloji Kongresi”, 369‑376.
 • ÖZİŞ, Ü.; HARMANCIOĞLU, N.; BAYKAN, O.; ÜNAL, E.: TOLKUN, M. (1979c): Flood flows and capacities of the historical Pergamon and Nysa tunnels in Anatolia. Cagliari, International Association for Hydraulic Research, “XVIII. Congress Proceedings”, 6, 695‑698.
 • ÖZİŞ, Ü.; BAYKAN, O.; ATALAY, A.; ARISOY, Y.; ALKAN, A.; ÖZDEMİR, Y. (2006): Su yapılarının tarihi gelişimi. İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi – SUMER, “Su yapıları C.I – Su kaynaklarının geliştirilmesi” (eds.: Ü.Öziş; F.Türkman; T Baran), 1.1-1.36.
 • ÖZİŞ, Ü.; BAYKAN, O.; ATALAY, A.; ARISOY, Y.; ALKAN, A.; ÖZDEMİR, Y. (2009): “Water bridging civilizations through four millenia in Turkey”. Ankara, State Hydraulic Works, 5th World Water Forum – İstanbul.
 • ÖZİŞ, Ü.; BAYKAN, O.; ATALAY, A.; ARISOY, Y.; ALKAN, A.; ÖZDEMİR, Y. (2012): Water works of four millenia in Turkey. International Water Association, “3rd Conference of water and wastewater technologies in ancient civilisations”, (eds.: İ.Koyuncu, Z.Şen, S.Öztürk, M.Altınbaş, İ.Öztürk), 164-171.
 • ÖZİŞ, Ü.; BAYKAN, O.; ATALAY, A.; ARISOY, Y.; ALKAN, A.; ÖZDEMİR, Y. (2014a): Historische Wasserbauten in der Türkei. “Wasserwirtschaft”, 7/8:83-86.
 • PERKER, Ö.; ÇALLI, L.; ÇALIŞKAN, H.; GÜNER, E.; BAYKAN, O.; TANRIÖVER, E. (2008): Knidos (Yazıköy/Datça/Muğla) eskil suyolu. İzmir, Devlet Su İşleri, “Tarihi su yapıları konferansı”, 117-120.
 • SÜLEYMANOĞLU, Ö.; GÜNDOĞDU, O.; BAYKAN, O.; TANRIÖVER, E. (2008): Afrodisyas (Aphrodisias/Karacasu/Aydın) 1978-2001. İzmir, Devlet Su İşleri, “Tarihi su yapıları konferansı”, 157-160.
 • SÜRMELİHİNDİ, G.; PASSCHIER, C.W.; SPÖTL, C.; KESSENER, P.; BESTMANN, M.; JACOB, D.E.; BAYKAN, O. (2012): Laminated carbonate deposits in Roman aqueducts: origin, processes and implications. “Sedimentology”, 4:961-982.
 • SÜRMELİHİNDİ, G.; PASSCHIER, C.W.; BAYKAN, O.; SPÖTL, C.; KESSENER, P. (2013): Environmental and depositional controls on laminated freshwater carbonates: an example from the Roman aqueduct of Patara, Turkey. “Palaeography,  Palaeoclimataology, Palaeoecology”, 386:321-335.
 • TANRIÖVER, E.; BAYKAN, O. (2008a): Karya’nın suyolları. İzmir, Devlet Su İşleri, “Tarihi su yapıları konferansı”, 105-108.
 • TANRIÖVER, E.; BAYKAN, O. (2008b): Milas’ın (Mylasa/Muğla) su köprüsü. İzmir, Devlet Su İşleri, “Tarihi su yapıları konferansı”, 125-128.
 • TANRIÖVER, E.; BAYKAN, O.; BAYKAN, N. (2006): The water supply systems of Caria ‑ An inventory study. Wien, Österreichisches Archäologisches Institut, “Cura Aquarum in Ephesus, 2004” (ed.: G.Wiplinger), 127‑132.
 • TANRIÖVER, E.; BAYKAN. O.; ÇEKAL, N. (2008): Karia su köprülerinin özel ilgi turizmi açısından incelenmesi. “İTÜ-Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, IV.Lisansüstü öğrencileri araştırma kongresi” (ed.: N. Kozak), 877-887.
 • TÜRK, S.; KAYA, B.; BAYKAN, O. (2008a): Batı Akdeniz (Likya) tarihi yerleşim merkezlerinin su iletim sistemleri (Water conveyance systems of historical settlements in the West Mediterranean Region (Lykia). İzmir, “Dokuz Eylül Üniversitesi – Fen ve Mühendislik Dergisi”, 3, 43-57.
 • TÜRK, S.; KAYA, B.; BAYKAN, O.; TANRIÖVER, E. (2008b): Arikanda’nın (Arykanda/Arifköy/Finike/Antalya) sarnıcı. İzmir, Devlet Su İşleri, “Tarihi su yapıları konferansı”, 109-112.
 • TÜRK, S.; KAYA, B.; BAYKAN, O.; TANRIÖVER, E. (2008c): Pınara (Minare-Fethiye-Muğla) eskil su iletimi, İzmir, Devlet Su İşleri, “Tarihi su yapıları konferansı”, 113-116.
 • TÜRK, S.; ÖZKAN, Ş.; YANBAŞLI, İ.; BAYKAN, O.; TANRIÖVER, E. (2008d): Öymenya (Eumeneia/Işıklı/Çivril/Denizli) su dağıtım kulesi. İzmir, Devlet Su İşleri, “Tarihi su yapıları konferansı”, 137-140.
 • TÜRK, S.; BAYKAN, O.; TANRIÖVER, E.; KAYA, B. (2010): Likya bölgesi eskil su mühendisliği sistemleri. Denizli, Pamukkale Üniversitesi, “VI.Ulusal Hidroloji Kongresi” (eds.: H. Karahan; N.O.Baykan), 110-125.
 • TÜRKEN, E.; CAN, K.; BAYKAN, O.; TANRIÖVER, E. (2008a): Babadağ Herakliyası (Herakleia Salbakos/Vakıf/Kızılcabölük/Denizli), İzmir, Devlet Su İşleri, “Tarihi su yapıları konferansı”, 133-136.
 • TÜRKEN, E.; TÜRKMAN, F.; BAYKAN, O.; TANRIÖVER, E. (2008b): Aigai (Nemrutkale/Aliağa/İzmir) eskil su iletimi. İzmir, Devlet Su İşleri, “Tarihi su yapıları konferansı”, 215-218.
 • TÜRKEN, E.; TÜRKMAN, F.; BAYKAN. O.; BÜYÜKKOLANCI, M. (2008c): Kuzey Ege Bölgesi (Aiolis) su mühendisliği yapılarının turizme kazandırılması. “İTÜ-Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, IV.Lisansüstü öğrencileri araştırma kongresi” (ed.: N.Kozak), 852-864.
 • YAŞAR, M.; BAYKAN, O.; TANRIÖVER, E. (2008): Sebastapolis (Kızılca/Tavas/Denizli) pınar derleme yapısı ve seddesi. İzmir, Devlet Su İşleri, “Tarihi su yapıları konferansı”, 129-132.

PROF.DR. NEŞET ORHAN BAYKAN’IN TARİHİ  (ESKİL) SU YAPILARI KONUSUNDA DANIŞMANI OLDUĞU YÜKSEK LİSANS TEZLERİ
(Fen Bilimleri Enstitüsü)

 • TANRIÖVER, E. (2002): “Karia Bölgesi (Güney-Batı Ege) tarihsel su yapıları”.  Pamukkale Üniversitesi, Yüksek lisans tezi. (dan.: O. Baykan).      
 • TÜRKEN, E. (2006), “Kuzey Ege Bölgesi tarihi yerleşim merkezlerinin su sistemlerinin hidrolik ve hidrolojik açıdan incelenmesi”. Dokuz Eylül Üniversitesi, Yüksek lisans tezi (dan.: F.Türkman; O.Baykan).
 • ÜRK, S. (2008), “Batı Akdeniz (Likya) tarihi yerleşim merkezlerinin su sistemlerinin hidrolik ve hidrolojik açıdan incelenmesi”. Dokuz Eylül Üniversitesi, Yüksek lisans tezi, (dan.: B.Kaya; O.Baykan)

PROF.DR. NEŞET ORHAN BAYKAN’IN TARİHİ (ESKİL) SU YAPILARI KONUSUNDA YÖNETTİĞİ DİPLOMA ÇALIŞMALARI
(N.Baykan, Ü.Öziş, A.Alkan, Y.Özdemir tarafından derlenmiştir)
(İnşaat Mühendisliği Bölümü)

 • AKBAŞ, O.; BAKIR, H.; EKŞİ, İ. (2002): “Attuda (Hisarköy-Babadağ-Denizli) ve Trapezopolis (Bekirler-Babadağ-Denizli) tarihsel su iletimleri”. Pamukkale Üniversitesi, Diploma çalışması (yön.: O.Baykan, E.Tanrıöver).
 • AKKAŞ, A.; CEYLAN, H. (2001): “Tabai (Kale-Denizli) tarihsel su iletimi”. Pamukkale Üniversitesi, Diploma çalışması (yön.: O.Baykan, E.Tanrıöver).
 • BABACAN, Ö.; KİTİŞ, B. (2000): “Tripolis tarihsel su iletimi”. Pamukkale Üniversitesi, Diploma çalışması (yön.: O. Baykan).
 • BAĞCIK, R.; SANDAL, U. (2008): “Tralleis’in (Aydın) tarihsel su iletimi”. Pamukkale Üniversitesi, Diploma çalışması (yön.: O.Baykan, E.Tanrıöver).
 • BASMACI, M.; KURBAN, A.; VARDAR, N.B.; AKINAL, E. (2000): “Hierapolis tarihsel su iletimi”. Pamukkale Üniversitesi, Diploma çalışması (yön.: O.Baykan).
 • CAN, K.; TÜRKEN, E. (2001): “Herakleia Salbakos (Vakıf-Kızılcabölük-Denizli) ve Apollonia Salbakos (Medet-Tavas-Denizli) tarihsel su iletimi”. Pamukkale Üniversitesi, Diploma çalışması (yön.: O.Baykan, E.Tanrıöver).
 • ÇİFTÇİ, Ş. (2001): “Magnesia tarihsel su iletimi”. Pamukkale Üniversitesi, Diploma çalışması (yön.: O. Baykan).
 • DAĞ, O. A.; TERZİOĞLU, V. (1991): “Perge tarihsel su yapıları”. Dokuz Eylül Üniversitesi, Diploma Çalışması (yön.: O.Baykan, Y.Özpınar).
 • GİYDİREN; K. (2001): “Alinda (Karpuzlu-Aydın) tarihsel su iletimi”. Pamukkale Üniversitesi, Diploma çalışması (yön.: O.Baykan, E.Tanrıöver).
 • GÜNDOĞDU, O.; SÜLEYMANOĞLU, Ö. (2001): “Afrodisias tarihsel su iletimi”. Pamukkale Üniversitesi, Diploma çalışması (yön.: O.Baykan, E.Tanrıöver).
 • GÜRİPEK, K.; UYSAL, A. (1991): “Iasos tarihsel su yapıları”. Dokuz Eylül Üniversitesi, Diploma çalışması (yön.: O. Baykan).
 • KİTİŞ, B. (2001): Tripolis tarihsel su iletiminde Karşıpınar su derleme yapısı. Pamukkale Üniversitesi, Diploma çalışması (yön.: O.Baykan).
 • KOCAKAYA, İ.; ALKAYA, D. (1993): “Patara tarihsel su iletimi”. Pamukkale Üniversitesi Diploma çalışması (yön.: O. Baykan).
 • ÖZKAN, Ş.; TÜRK, S.; YANBAŞLI, İ. (2001): “Eumenia (Işıklı-Çivril-Denizli) tarihsel su iletimi”. Pamukkale Üniversitesi, Diploma çalışması (yön.: O.Baykan, E.Tanrıöver).
 • ÖZMEN, U.S.; SOĞANCI, D. (2002): “Nysa (Sultanhisar-Aydın) tarihsel su iletimi”. Pamukkale Üniversitesi, Diploma çalışması (yön.: O.Baykan, E.Tanrıöver).
 • PERKER, Ö.; GÜNER, E.; ÇALLI, L.; ÇALIŞKAN, H. (2002): “Knidos (Yazıköy-Datça-Muğla) tarihsel su iletimi”. Pamukkale Üniversitesi, Diploma çalışması (yön.: O.Baykan, E.Tanrıöver).
 • TURAN, İ.; ALKAN, H. (1991) : “Laodiceia 1991”. Dokuz  Eylül  Üniversitesi, Diploma çalışması (yön.: O.Baykan, Y.Özpınar).
 • YAŞAR, M. (2001): “Sebastapolis (Kızılca/Tavas/Denizli) tarihsel su iletimi”. Pamukkale Üniversitesi, Diploma çalışması (yön.: O.Baykan, E.Tanrıöver).
 • YILMAZ, G. (2002): Latmos Herakleia’sı (Kapıkırı-Milas-Muğla), Iassos (Kıyıkışlacık-Milas-Muğla), Bargylia (Yarköy-Güllül-Muğla), Panionion (Güzelçamlı-Kuşadası-Aydın) tarihsel su iletimleri”. Pamukkale Üniversitesi, Diploma çalışması (yön.: O.Baykan).