30 Ekim Depremi raporları

Kutay Yücetürk
Y. İnş. Müh.

2020 yılı pandemi ile birlikte hatırlanacak fakat özellikle İzmirliler deprem ile de hatırlayacak. 30 Ekim tarihinde meydana gelen depremde vatandaşlarımızı kaybettik. Bunun yanında, binalarda ve deniz yapılarında ciddi hasarlar görüldü. Türkiye’de birçok akademik ve devlet kurumu deprem ile ilgili raporlar yayınladı.

Raporların neredeyse tümünde vurgulanan konu hasarların yapı kalitesizliği ve denetimsizlik oldu. Bunun yanında, depremin İzmir merkezine yaklaşık 70km bir mesafede yer alan Samos adası yakınlarında meydana geldiğini unutmamak gerekir. Yapılarımızı seçerken ve çevremizi yönlendirirken bu bilinçle hareket etmek gerekir.

Arşivsel bir bütünlük açısından Türkiye’den (bu yayın tarihinde ulaşılabilir olanlar) ve Yunanistan’dan deprem ile ilgili raporları bağlantılarıyla listelemeye çalıştım. Faydalı olmasını dilerim. Raporuna ulaşamadığımız üniversiteler bizimle rapor bağlantılarını paylaşırlarsa listeye ekleyebiliriz.

TMMOB

Deprem Raporu

https://www.tmmob.org.tr/sites/default/files/deprem_raporu_yayinlandi.pdf

Tsunami Raporu

https://imop.imo.org.tr/resimler/dosya_ekler/1136a717ce79660_ek.pdf

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

https://civil.iyte.edu.tr/wp-content/uploads/sites/87/2020/11/%C4%B0zmir_depremi_2020_%C4%B0YTE_%C4%B0n%C5%9Faat_%C3%B6n_de%C4%9Ferlendirme_raporu.pdf

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

https://ce.ikcu.edu.tr/Share/B180C10025ED93276024634CE8AAC827

Dokuz Eylül Üniversitesi

http://daum.deu.edu.tr/wp-content/uploads/2020/11/Samos-Deprem-Raporu.pdf

National and Kapodistrian University of Athens

Deprem:

https://www.researchgate.net/profile/Spyridon_Mavroulis/publication/346036366_The_October_30_2020_Mw_69_Samos_Greece_earthquake/links/5fb7b596a6fdcc6cc64f837a/The-October-30-2020-Mw-69-Samos-Greece-earthquake.pdf

Tsunami:

https://edcm.edu.gr/images/docs/2020/Samos2020-TSUNAMI-REPORTv2.pdf

Boğaziçi Üniversitesi

http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/2/wp-content/uploads/2020/10/20201030_izmir_V1.pdf

Bursa Teknik Üniversitesi

http://depo.btu.edu.tr/dosyalar/btu/Dosyalar/Rapor_Bursa.Teknik.Uni.Deprem.2020.10.30.pdf

Gazi Üniversitesi

http://deprem.gazi.edu.tr/posts/download?id=256635

Gebze Teknik Üniversitesi

https://www.gtu.edu.tr/fileman/Files/UserFiles/basin_ve_halkla_iliskiler/duyurular/2020/deprem/2020_1102-GTU-Sisam-depremi-bas%C4%B1n-bulteni.pdf

İstanbul Teknik Üniversitesi

https://haberler.itu.edu.tr/docs/default-source/default-document-library/izmir_depremi-_raporu_2020.pdf?sfvrsn=2

İstanbul Üniversitesi

https://cdn.istanbul.edu.tr/FileHandler2.ashx?f=30-ekim-2020-izmir-depremi-on-inceleme-raporu.pdf

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

http://eerc.metu.edu.tr/tr/system/files/documents/Izmir-Seferihisar%20Deprem%20Raporu.pdf

Sakarya Üniversitesi

https://jfm.sakarya.edu.tr/sites/jfm.sakarya.edu.tr/file/30_Ekim_2020_Kusadasi_Korfezi_depremi_bilgi_notu.pdf

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

https://damer.subu.edu.tr/sites/damer.subu.edu.tr/files/pdf/30%20Ekim%20%C4%B0zmir%20Depremi.pdf

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

http://basin.ybu.edu.tr/wp-content/uploads/%C4%B0zmir_Rapor_AYB%C3%9C.pdf

MTA

https://www.mta.gov.tr/images/duyuru_ek/belgeler/663_07-11-2020_2c1b9e2e.pdf

AFAD

https://deprem.afad.gov.tr/downloadDocument?id=2064