İzmir’i etkileyen 30 Ekim Sisam Depremi raporları

Kutay Yücetürk
Y. İnş. Müh.

2020 yılı pandemi ile birlikte hatırlanacak fakat özellikle İzmirliler deprem ile de hatırlayacak. 30 Ekim tarihinde meydana gelen depremde vatandaşlarımızı kaybettik. Bunun yanında, binalarda ve deniz yapılarında ciddi hasarlar görüldü. Türkiye’de birçok akademik ve devlet kurumu deprem ile ilgili raporlar yayınladı.

Raporların neredeyse tümünde vurgulanan konu hasarların yapı kalitesizliği ve denetimsizlik oldu. Bunun yanında, depremin İzmir merkezine yaklaşık 70km bir mesafede yer alan Samos adası yakınlarında meydana geldiğini unutmamak gerekir. Yapılarımızı seçerken ve çevremizi yönlendirirken bu bilinçle hareket etmek gerekir.

Arşivsel bir bütünlük açısından Türkiye’den (bu yayın tarihinde ulaşılabilir olanlar) ve Yunanistan’dan deprem ile ilgili raporları bağlantılarıyla listelemeye çalıştım. Faydalı olmasını dilerim. Raporuna ulaşamadığımız üniversiteler bizimle rapor bağlantılarını paylaşırlarsa listeye ekleyebiliriz.

TMMOB

Deprem Raporu
https://www.tmmob.org.tr/sites/default/files/deprem_raporu_yayinlandi.pdf
Tsunami Raporu
https://imop.imo.org.tr/resimler/dosya_ekler/1136a717ce79660_ek.pdf

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
https://civil.iyte.edu.tr/wp-content/uploads/sites/87/2020/11/%C4%B0zmir_depremi_2020_%C4%B0YTE_%C4%B0n%C5%9Faat_%C3%B6n_de%C4%9Ferlendirme_raporu.pdf

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi
https://ce.ikcu.edu.tr/Share/B180C10025ED93276024634CE8AAC827

Dokuz Eylül Üniversitesi
http://daum.deu.edu.tr/wp-content/uploads/2020/11/Samos-Deprem-Raporu.pdf

National and Kapodistrian University of Athens
Deprem:
https://www.researchgate.net/profile/Spyridon_Mavroulis/publication/346036366_The_October_30_2020_Mw_69_Samos_Greece_earthquake/links/5fb7b596a6fdcc6cc64f837a/The-October-30-2020-Mw-69-Samos-Greece-earthquake.pdf
Tsunami:
https://edcm.edu.gr/images/docs/2020/Samos2020-TSUNAMI-REPORTv2.pdf

Atılım Üniversitesi
https://www.atilim.edu.tr/uploads/announcements/ege-denizi-depremi-raporu-30-10-2020-1611306164/1611307004-30.10.2020%20Ege%20Denizi%20Depremi%20Raporu.pdf

Boğaziçi Üniversitesi
http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/2/wp-content/uploads/2020/10/20201030_izmir_V1.pdf

Bursa Teknik Üniversitesi
http://depo.btu.edu.tr/dosyalar/btu/Dosyalar/Rapor_Bursa.Teknik.Uni.Deprem.2020.10.30.pdf

Gazi Üniversitesi
http://deprem.gazi.edu.tr/posts/download?id=256635

Gebze Teknik Üniversitesi
https://www.gtu.edu.tr/fileman/Files/UserFiles/basin_ve_halkla_iliskiler/duyurular/2020/deprem/2020_1102-GTU-Sisam-depremi-bas%C4%B1n-bulteni.pdf

İstanbul Teknik Üniversitesi
https://haberler.itu.edu.tr/docs/default-source/default-document-library/izmir_depremi-_raporu_2020.pdf?sfvrsn=2

İstanbul Üniversitesi
https://cdn.istanbul.edu.tr/FileHandler2.ashx?f=30-ekim-2020-izmir-depremi-on-inceleme-raporu.pdf

Orta Doğu Teknik Üniversitesi
http://eerc.metu.edu.tr/tr/system/files/documents/Izmir-Seferihisar%20Deprem%20Raporu.pdf

Sakarya Üniversitesi
https://jfm.sakarya.edu.tr/sites/jfm.sakarya.edu.tr/file/30_Ekim_2020_Kusadasi_Korfezi_depremi_bilgi_notu.pdf

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
https://damer.subu.edu.tr/sites/damer.subu.edu.tr/files/pdf/30%20Ekim%20%C4%B0zmir%20Depremi.pdf

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
http://basin.ybu.edu.tr/wp-content/uploads/%C4%B0zmir_Rapor_AYB%C3%9C.pdf

MTA
https://www.mta.gov.tr/images/duyuru_ek/belgeler/663_07-11-2020_2c1b9e2e.pdf

AFAD
https://deprem.afad.gov.tr/downloadDocument?id=2064