Bayraklı Yapı Envanteri hakkında

İnş. Müh. Eren Kara

Merhaba,

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İnşaat mühendisleri Odası’nın imzalamış olduğu protokole istinaden “Mevcut Yapı Stoğunun Çıkarılması” projesinin saha çalışmalarında yer alan inşaat mühendislerindenim. Bu proje kapsamında Bayraklı böylesindeki 33100 bina üzerinde envanter çalışması yapmaktayız. Envanter projesi iki ayrı kademeden oluşmaktadır. Projeleri taratılıp incelenen bu binalar önce koordinasyon ekibine, sonrasında da bizlere ulaşmaktadır. Biz de; elimize ulaşan binaların adreslerine giderek yerinde tespit metoduyla birtakım parametreleri incelemekteyiz. Bu bağlamda bir rapor hazırlamakta ve koordinasyon ekibine göndermekteyiz. Saha gözlemlerimiz önce koordinasyon ekibi tarafından incelenip onaylanıyor ve ardından projenin “ikinci kademesi” ne yönlendiriliyor. İkinci kademede ise ODTÜ öğretim üyeleri tarafından çalışmalar devam ediyor. Tüm bu çalışmalar doğrultusunda bir önceliklendirme yapılacak olup, kentsel dönüşümün nereden başlaması gerektiği belirlenecektir.

Mevcut yapıların durumunu gözlemlediğimizde; mühendislik hizmeti almamış bina sayısının çok fazla olduğunu söyleyebilirim. Bu tarz mühendislik hizmeti almamış binaları tespit etmek adına bu proje büyük önem taşımaktadır. Ayrıca yaptığımız tespitlerde, özellikle mühendislik hizmeti almamış olan yapılarda, hasarların oluştuğu yapı elemanını fotoğraflayarak mevcut durumu, gözlemimizi ve doğurabileceği sonuçları notlarımıza eklemekteyiz. Tüm bu çalışmalar göz önüne alındığında projenin toplum sağlığına pozitif etkisi açıkça görülmektedir. Yerinde tespit için gittiğimiz binalarda; kat malikleri ve mahalle sakinleri tarafından yüksek bir ilgi ile karşılanmaktayız ve çalışmalarımızdan duydukları memnuniyeti bizlere bildirmektedirler.

Ekiplerin, biri genç ve bir diğeri tecrübeli olmak üzere iki kişiden oluşuyor olması; tecrübeli meslektaşlarımız ile genç meslektaşlarımız arasında bir köprü kurmakta ve gençlerin mesleki bakış açısını geliştirmektedir. Aynı zamanda İçinde bulunduğumuz dönemde, sektörel daralmayı da göz önüne aldığımızda bu proje büyük bir mühendis istihdamı sağlamaktadır.

Bu projenin başlamasında ve yürütülmesinde emeği geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şube’sine teşekkür ederim.