İnceleme

Sıradaki kıtlık: Kum

İnsanlığın en temel ve eski üretim ham maddelerinden bir tanesi kumdur. İlk kullanımları inşaat faaliyetleri ile olmakla beraber 20. yüzyıldan itibaren artan makineleşmenin getirdiği üretim ve tüketim artışı ile birlikte kum tüketimi oldukça arttı. Bugün >>>

genç-İMO

Kriptoperasyon!

“Geldik bir fırtına, gidiyoruz bir fırtına…” Sonu belli olan hikayelerimizde “motivasyonlu kahraman” rolünü bırakıp, kitabın dışına çıkma vakti gelmedi mi? Bedenlerimiz, ruhlarımız, fikirlerimiz nev-i şahsımıza münhasır iken, daha önce sizin hayat pencerenizden dünyaya bakma tecrübesini >>>