8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü

Asrı Tanna Anık
BBK-AKM Menti
İYTE

İnsan hakları temelinde sıklıkla görmezden gelinen kadınlarımızın gerek siyasal gerekse de sosyal ve ekonomik bağlamda cesaret ve kararlılıkla yaptıkları eylemlerinin başarısının kutlanmasına ayrılan uluslararası gün: 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü.

Dünya kadın hareketinin en yaygın bilinen eylemlerinden biri olan 8 Mart tarihinin nasıl ortaya çıktığına dair her ne kadar farklı görüşler olsa da hepsinin ortak bir noktası vardı: Bu önemli tarihin şekillenmesinde aktif rol oynayan kadınlarımız…

Dünya üzerinde her koşulda eşitlik ve adalet için çabalayan güzel kadınlarımız…

Farklı dönemlerde, farklı ülkelerde, farklı hayatlar yaşasalar da, temelinde hepsinin motivasyonu aynıydı: Kadınların toplumsal kimliğini özgürlük ve eşitlik üzerine inşa etmek, onlara cesaret aşılamak…

Kadınlarımızın duygusal, korunmaya muhtaç, cinsel haz objesi olarak nitelendirilip yargısız infazla erkeklerin arkasında bırakılmalarına karşı inanılarak yapılan eylemlerin ve direnişlerin son bulacağı, önyargılardan kurtulacağımız huzurlu, umutlu ve aydınlık nice 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününe.