22 Mart Dünya Su Günü etkinlikleri

Sedat Barbaros Göksan
İMO İzmir Şubesi
Yedek YK Üyesi

1993 yılında Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen büyüyen temiz su sorununa dikkat çekmek, içilebilir su kaynaklarının korunması ve çoğaltılması konusunda somut adımlar atılmasının sağlanmasında teşvik olması amacıyla kutlanan “Dünya Su Günü” Kapsamında Şubemiz tarafından 22 Mart 2022 tarihinde “Yeraltı Suları – Görülmeyeni Görünür Kılmak” başlıklı bir seminer düzenlenmiştir.

2022 yılı Dünya Su Günü teması “Yeraltısuyunu Görünür Yapmak” olarak belirlenmiş olması sebebiyle İnşaat Mühendisi Sedat Barbaros Göksan tarafından yapılan sunumda DSİ 2020 yılı faaliyet raporundan alıntılar yapılarak 18 milyar m3’lük yeraltısuyu rezervi ve bu rezervin %67’si gibi büyük bir kısmının sulama alanında kullanıldığı bilgileri sunulmuş ve bu doğrultuda kaçak kuyular da eklendiğinde geleceğe yönelik bir rezerv olan yeraltı sularının çok kısa bir sürede kritik duruma düşebileceği hakkında bilgi verilmiştir. Avrupa ülkeleri ve Almanya üzerinden verilen örneklerle dünyada yeraltı suyunun geleceğe bir miras olarak değerlendirildiği, vahşi sulama, kayıtsız çekimlerin sınırlandırılmaya çalışıldığı anlatılmış ve ülkemizde de kaçak kuyuların saptanması ve kapatılması konusundaki çalışmalara değinilmiştir. İZSU Genel Müdürlüğü verileri ile İzmir İli genelinde içme ve kullanma suyunun %59’u kuyu ve kaynaklardan %41’i ise barajlardan sağlanmakta olduğu ancak yeraltı sularının korunması adına baraj ve göletlerin planlanması ve yapımı ile kuyu oranının önümüzdeki yıllarda %56’ya indirileceği ve aynı zamanda şebeke yenilemeleri ile kayıp kaçak oranlarında da büyük başarılar sağlandığı belirtilmiştir. Özetle ülke bazında DSİ’nin, İl bazında Yerel Yönetimlerin, insani kullanım bazında da kişilere düşen görevlerin üzerinde durulmuştur.

21 Mart 2022 tarihinde ise yine Odamızın katılımı ile yapılan Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ile ortak yapılan etkinlikte üyemiz İnşaat Mühendisi Umut Yılmaz Deveci tarafından sunum yapılmış yeraltı sularının işletmesi ve korunması ile ilgili yapılan masterplan çalışmaları ve saha çalışmaları hakkında değerli bilgiler verilmiştir.

Odamızın Su ve Suyun Yönetimi konusunda çalışmaları ve etkinlikleri hızla devam edecek olup Dünya Çapında Yeraltı Suyu ile ilgili uluslararası etkinlikler;

• 21-26 Mart 9 Dünya Su Forumu: “Barış ve kalkınma için su güvenliği”

• 18-20 Mayıs Uluslararası konferansı: “Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Anahtarı Yeraltı Suyu”

• June Water Decade, Yüksek Düzeyli Su Konferansı, Duşanbe

• Temmuz Yan etkinliği Yüksek Düzeyli Siyasi Forum (HLPF): “Kriyosferden yeraltı sularına iklimin etkileri”

• 29 Ağustos-2 Eylül Dünya Su Haftası

• 13 Eylül 77. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu: Hukuk Komitesinin “Sınır Ötesi Akiferler Yasası” Tartışması

• 18-23 Eylül 49. IAH Kongresi Yeraltı suyunun sürdürülebilirliği ve yoksulluğun azaltılması

• 19 Kasım Dünya Tuvalet Günü 2022

• 7-8 Aralık BM-Su Yeraltı Suyu Zirvesi şeklinde planlanmaktadır.