Yeni dönemde de ülkemiz ve mesleğimiz için mücadele etmeye devam edeceğiz

Eylem Ulutaş Ayatar
İMO İzmir Şubesi
Yönetim Kurulu Başkanı

5-6 Şubat 2022 tarihlerinde Şubemizin 48. Dönem Olağan Genel Kurulunu tamamlayarak yeni bir döneme başladık.

Önceki dönemlerde de mühendis, mimar ve şehir plancısı meslek örgütlerimizin üst birliği olan TMMOB ile birlikte ifade ettiğimiz, ülkemizin ve mesleğimizin sorunları, yeni dönemde daha da büyümüş bir şekilde karşımızda duruyor.

Özetle ifade edecek olursak;

  • Genç meslektaşlarımızın işsizlik sorunu,
  • Kamuda yeterli sayıda mühendis istihdam edilmemesi,
  • Kamuda ve özel sektörde çalışan mühendislerin ücretleri ve çalışma koşullarındaki sorunlar,
  • Kamu eliyle yapılması gereken yatırımların giderek daha çok özel sektöre devredilmesi,
  • Meslek alanlarımızla ilgili kamusal denetimin giderek zayıflaması ve piyasa koşullarına bırakılması,

gibi sorunlarımız giderek büyümüş durumdadır.

Üstelik mevcut ekonomik politikaların sonucu olan yüksek enflasyonla birlikte artan yoksullaşma daha da derinleşmiş, işsizlik ve yoksulluk daha da yaygınlaşmıştır.

Biz de yeni dönemde ülkenin genel sorunlarından bağımsız olmayan tüm bu sorunlara karşı üst örgütümüz TMMOB ile birlikte taleplerimizi ifade etmeye, bu taleplerimizin gerçekleştirilmesi için mücadele etmeye devam edeceğiz.

Ama bununla birlikte İMO İzmir Şubesi olarak kendi örgütlü olduğumuz alanlarda her türlü mesleki sorunumuzun çözümü için önceki dönemlerde olduğu gibi yine elimizden gelen çabayı göstereceğiz.

48. Dönem Şube Genel Kurulumuzda 47. Dönemde yaptığımız çalışmalarla ilgili hem Şube yönetimimiz, hem üyelerimiz, hem de bizim dışımızdaki diğer kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan değerlendirmelerde gördük ki, doğru kararlarla, kararlılıkla yürütülen çalışmalar önemli bir etki oluşturuyor.

  • Pandemi ve kapanmalar döneminde hızla yeni duruma uyum sağlayıp her türlü teknolojik olanağı kullanarak geniş kesimlere ulaşan mesleki eğitimlerimize devam ettik.
  • İzmir Depremi sırasında ve sonrasında toplumun birçok kesiminde, birçok kurum tarafından da takdirle karşılanan çalışmalara imza attık (toplumun bilgilendirilmesi, hasar tespit danışmanlığı, sonrasında yürüttüğümüz yapı envanteri çalışmaları, İzmir Deprem Sempozyumu vb.).
  • Beyaz Baretli Kadınlar projemizi genişleterek devam ettirdik.
  • İş arayan meslektaşlarımıza yönelik ücretsiz eğitimler düzenledik ve bir nebze de olsa istihdam konusunda yardımcı olmaya çalıştık.

Tüm bu çalışmalarımızı sadece Şubemizin yönetim organlarıyla ve olanaklarıyla değil, geniş bir insan gücü ve örgütlenmesiyle gerçekleştirdik. İzmir Depremi döneminde yaptığımız çağrılara yüzlerce meslektaşımız yanıt vererek gönüllülükle çalışmalara katıldı. Hatta, henüz öğrenci olan meslektaşlarımız bile bize ulaşarak ellerinden gelen katkıyı yapabileceklerini ifade ettiler. Beyaz Baretli Kadınlar Projemize onlarca kadın meslektaşımız gönüllü olarak destek vermeye devam ediyor. Mesleki eğitimlerimize hem akademisyen meslektaşlarımız, hem de alanlarında uzman meslektaşlarımız gönüllü olarak katılmaya devam ediyorlar. Şubemizin Kurul ve Komisyonlarında yer alan sayısız meslektaşımız katkılarına devam ediyorlar. Öğrenci örgütümüz olan genç-İMO üyelerimiz her zaman örgütlülüğümüzün en dinamik kesimini oluşturuyorlar. Bunlarla birlikte çeşitli kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler ile diğer meslek ve sivil toplum örgütleri ve yöneticileri ile de işbirliklerimiz devam ediyor.

Şubemizin 48. Döneminde de mesleğimizin hak ettiği itibarı kazanması, meslektaşlarımızın mühendislik donanımlarının artması ve uygun çalışma koşullarında mesleki faaliyetlerini sürdürmesi için yürüyeceğimiz yolda bizi yalnız bırakmayacağınıza inanıyor, yine birlikte ve daima yan yana olmayı dileyerek
Tüm üyelerimizin 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Gününü kutluyoruz.