Hoş geldin Meslektaşım

Eylem Ulutaş Ayatar
İMO İzmir
Şube Başkanı

Yine bir öğretim yılı sonunda yapılan mezuniyet törenleriyle birlikte İnşaat Mühendisliği bölümünü bitiren öğrenciler artık İnşaat Mühendisi olarak aramıza katılmaya başlıyorlar.

Öncelikle, zorlu bir okul dönemini başarıyla tamamlayarak aramıza katıldıkları için kendilerini tebrik ediyor, hoş geldin diyoruz.

İnşaat Mühendisleri Odası, her yıl aramıza katılan genç meslektaşlarımızla hızla gençleşerek güçlenmektedir. Bu yenilenme Odamıza yeni sorumluluklar ve görevler yüklüyor.

Bu sorumluluklarımızın başında üyelerimizin mesleki ve demokratik haklarının savunulması ve geliştirilmesi için yapılan çalışmaları her geçen gün bir adım daha ileriye götürmek gelmektedir.

Üyelerimizin çalışma hayatında yaşadıkları sorunların çözümü ve mesleğimizin saygınlığının daha da artması konularında yaptığımız çalışmaları aynı kararlılıkla devam ettirme gayretindeyiz. Odamız, düzenlediği seminer, panel, kurslardan mesleğimizi tanıtıcı etkinliklere, yaptığı basın açıklamalarından mitinglere kadar geniş bir yelpazede mücadelesini sürdürmektedir.

Üyelerimizin büyük bir kısmının ücretli çalışanlardan oluştuğu bilinciyle çalışma yaşamının emekten yana değişmesi için; Güvenli ve Güvenceli İş, Onurlu Bir Yaşam, İnsanca Bir Ücret, Sendikalaşma, Toplu Sözleşme ve Grev Hakkının önündeki tüm yasakların kaldırılması dile getirdiğimiz, desteklediğimiz talepler arasındadır.

Bugün 35 yaş altındaki inşaat mühendislerinin %48,3’ü işsizdir. Kısacası iki genç inşaat mühendisinden biri işsizdir.

Son yıllarda inşaat mühendisliği bölümlerinde başarı sıralamalarının düşüklüğü, artan kontenjanlar ve beraberinde gelen mezun sayılarındaki orantısız yükseliş, genç meslektaşlarımız arasında artan işsizliğin temel nedenleri olarak sıralanabilir.

Kontenjanların ve başarı sıralamasının düşürülmesi için kısa bir süre içerisinde birçok meslektaşımızın katıldığı bir imza kampanyası gerçekleştirilmiştir. Bu taleplerin dile getirilmesi sonucunda inşaat mühendisliği kontenjanlarında belirli bir oranda düşüş yaşanmıştır.

Meslektaşlarımız arasındaki işsizliğin önemli sebeplerinden biri de proje, üretim ve denetim aşamalarında, mevcut mevzuata göre bile, gerektiği kadar İnşaat Mühendisinin istihdam edilmemesidir. Odamız bu konulardaki taleplerimizi de sık sık dile getirmekte, gerçekleşmesi için mücadele etmektedir.

Bu çalışmalarımızın ana omurgasını oluşturan mesleki ve demokratik kazanımlar konusundaki mücadelemiz, İMO’nun varlık sebebini pekiştirmekte ve güçlendirmektedir.

Şunu da bilmekteyiz ki; Mesleğimiz ve Meslektaşlarımız için dile getirilen taleplerin kazanılması ancak örgütlü bir toplum sayesinde, demokratik ve tam bağımsız bir Türkiye’de olacaktır. Bu nedenle genç meslektaşlarımızın Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği çatısı altında, çalışmalarımıza katılmalarını bekliyor ve onları Odamıza, geleceğimize, mesleğimize hep birlikte sahip çıkmaya çağırıyoruz.

Tüm genç meslektaşlarımızın, kamusal sorumluluğu olan mesleğimizi geçim kaygısı olmadan gerçekleştirebilmesi dileğiyle “Aramıza tekrar hoş geldiniz!” diyerek başarılı bir hayat geçirmelerini diliyoruz.