Şube Genel Kurulu ve Seçimlerimiz 22-23 Şubat’ta Gerçekleşecek

İMO İzmir Şubesi 47. Dönem Genel Kurulu 22 Şubat 2020 tarihinde Alsancak Mimarlık Merkezi`nde, Seçimler 23 Şubat 2020 tarihlerinde Tepekule Kongre Merkezi`nde aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

Genel Kurul ve Seçimlerimize tüm üyelerimizin katılımını bekleriz.

GÜNDEM:

Birinci Gün
Saat: 10.00
1. Açılış
2- Başkanlık Divanının Oluşturulması (1 Başkan, 2 Başkan Yrd., 2 Yazman)
3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması
4- Yönetim Kurulu Başkanının Konuşması
5- Konuk Konuşmacılar
6- Çalışma Raporunun Okunması ve Değerlendirilmesi
7- Adayların Tespiti ve Tutanağa Bağlanarak İlanı
7.a) Yönetim Kurulu (7 Asıl, 7 Yedek)
7.b) Merkez Delegeleri (Şube net üye sayısının % 0,5`i asıl, % 0,5`i yedek)
8- Dilek ve Temenniler, Kapanış.

İkinci Gün
Saat: 09.00-17.00
9. Seçimler