Şubeden

TMMOB yasa değişikliği üzerine

Ülkemizde bulunan mühendis, mimar ve şehir plancılarının mesleki demokratik kitle örgütü TMMOB, “Kamunun ve memleketin menfaatleri, mesleğin gelişmesi, meslek mensuplarının hak ve yetkileri bakımından lüzumlu gördüğü bütün teşebbüs ve faaliyetlerde bulunmak” amacıyla 1954 yılında kurulmuştur. >>>

Şubeden

Şantiyelerdeki çalışma koşulları denetlenmelidir

“Onurlu ve Güvenceli Bir Meslek Hayatı İstiyoruz” başlığıyla yürüttüğümüz kampanya kapsamında “Şantiyelerdeki çalışma koşullarının denetlenmesi” talebimizi 19 Ağustos 2020 tarihinde ilgili kamu kurumlarına yazılı olarak ilettik. ………………………………………………. İnsanlık tarihi mühendislik hizmetlerine paralel olarak gelişme göstermiştir. >>>

Şubeden

İnşaat mühendisliği hizmet alanlarındaki istihdam biçimleri yeniden düzenlenmelidir

“Onurlu ve Güvenceli Bir Meslek Hayatı İstiyoruz” başlığıyla yürüttüğümüz kampanya kapsamında “İnşaat mühendisliği hizmet alanlarındaki istihdam biçimleri yeniden düzenlenmelidir” talebimizi ilgili kurumlara yazılı olarak ilettik. ………………………. Ülkemizde mezun olan İnşaat Mühendisi sayısı katlanarak artmaktadır. Meslektaşlarımız >>>

17 Ağustos Özel

Altyapı ve deprem

İngilizce de Lifeline olarak adlandırılan hatlar isale hatları, atıksu hatları, elektrik ve telekomünikasyon hatları, gaz ve sıvılaştırılmış iletim hatları ve ulaşım hatlarıdır. Bizim terminolojimizde altyapı olarak verilen hususların çevirisi ise yaşam hatları olarak verilebilir. Bu >>>