Şubeden

8 Mart: Yaşasın Kadın Dayanışması!

Bugün 8 Mart; dünyanın her yerinde kadınların yaşamın tüm alanlarında maruz kaldıkları haksızlığa, eşitsizliğe, cinsiyetçiliğe karşı verdiği mücadelenin simgesi olan dayanışma günü. Geride bıraktığımız 2020 yılı kadınlar için ataerkil zihniyetin gölgesinde, yoksullukla, şiddetle ve adaletsizlikle >>>

Şubeden

Neden Yapı Envanteri

Türkiye doğal afet risklerinden etkilenme türlerine göre deprem, sıcak hava, soğuk hava ve kuraklık afetleri ile ilgili olarak ilk %10 luk dilimde ölüm oranı, ekonomik-sosyal servet kaybı ve verim kaybı bağlamında yer almaktadır. Dünya ülkeleri >>>