Siz Çalışıyorsanız, Biz Yanınızdayız

Değerli Meslektaşlarımız, 

Ülkemizde ve dünyada yaşanan Covid-19 salgınına karşı alınacak önlemler üzerine daha önce birçok platformda görüşlerimizi dile getirdik. İlgili makamlar/ kurullar tarafından vaka ve ölüm sayısının yükselişe geçeceği bir ayın içerisinde bulunduğumuz belirtilmektedir (Sokağa çıkma yasağında yaşanan alışveriş kuyruklarının sürece etkisi henüz bilmiyoruz.) 

Öncelikle bilinmelidir ki, halen çalışılmaya devam eden şantiyelerde gerekli önlemlerin alınması ve denetlenmesi, eğer bu yapılamıyorsa çalışanların sosyal hakları güvence altına alınmak kaydıyla derhal kapatılması toplum sağlığı açısından hayati önem taşımaktadır. Bu talebimizi ısrarla tekrarlamış olalım. Ancak, mevcut durum göz önüne alındığında şantiyelerin denetlemesi ya da durdurulması yönünde herhangi bir adım atılmamıştır.

Değerli meslektaşlarımız, meslek örgütümüzün bizlere yüklediği sorumluluk gereği, İMO İzmir Şubesi olarak harekete geçiyoruz.

  • Talebiniz halinde, işveren tarafından gerekli izin sağlandığı durumda, çalışmakta olduğunuz şantiyeniz gerek covid 19 gerekse diğer alınması gereken önlemler konusunda Şubemizin İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Komisyonu üyeleri tarafından sizlerin ve diğer çalışanların sağlıklarının ve güvenliklerinin sağlanmasına destek için ziyaret edilebilecek ve rehberlik ve danışmanlık kapsamında önerilerini iletebileceklerdir.
  • Şantiyenizde gerekli önlemlerin alınmadığını ve işvereniniz tarafından ziyaretimiz için iznin sağlayamayacağınızı düşünüyorsanız, durumu Şubemize iletmeniz halinde ilgili kurumlara gerekli denetimin yapılması konusunda uyarı yazısı yazılacaktır.

Değerli meslektaşlarımız,

Siz çalışıyorsanız, biz yanınızda olacağız. 

Sağlığınız önemlidir. Bu noktada kendinize ve ailenize azami özen göstermek sizin göreviniz olsun. Ancak, her konuda olduğu gibi, toplumumuzu tehdit eden bu salgın karşısında da hepimizin görevi Odamız öncülüğünde meslektaş dayanışmasını büyütmek ve geliştirmektir.

İnşaat Mühendisleri Odası
İzmir Şubesi

15 Nisan 2020