TMMOB’ye ve Meslek Odalarına Dokunma!

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası genç-İMO Öğrenci Konseyinin meslek odalarının seçimlerinin değiştirilmek istenmesiyle ilgili yaptığı açıklama.
11 Mayıs 2020

Cumhurbaşkanı yaptığı bir konuşmada; Ankara Barosu, Tabip Odaları ve Anayasa`nın 135. maddesi uyarınca kurulmuş olan tüm meslek odalarını gündeme getirerek meslek örgütlerinin seçim sistemlerinin ve diğer mevzuatlarının değiştirileceğini ifade etmiştir. Anayasal kuruluşlar olan meslek odalarının bu otoriter ve antidemokratik düşüncelerle baskılanmaya ve işlevsizleştirilmeye çalışılmasına genç-İMO olarak şiddetle karşı çıkıyoruz. Çünkü bizler; eğitimi ticarileştirenlerin, öğrenciyi sermaye çevrelerinin müşterisi haline getirmeye çalışanların; kontenjanları plansızca artırıp mühendislik eğitimini niteliksizleştirmeye çalışanların; gerici ve baskıcı gelecek yaratmaya çalışanların tam da karşısında durarak demokratik, bilimsel ve laik eğitimi savunan üniversite öğrencileriyiz.

Bugün TMMOB, IMO ve bizler; salgın var şantiyeler tehdit altında dediğimiz için; denetim piyasaya terk edilemez, kamusal denetim şarttır dediğimiz için; kentsel dönüşüm ile rantın sermayeye teslim edilişine, HES`lere, doğanın sermayeye terkedilişine karşı çıktığımız için; deprem doğa olayıdır fakat plansızlığınız ve denetimsizlikler onu afet yapar dediğimiz için hedef olarak gösteriliyoruz.  

Toplumsal zenginliğimizi ve ortak değerlerimizi hedef alan politikalara karşı tutum alan tüm kesimleri baskı ve zor yoluyla sindirmeye çalışanlara karşı bizler ‘bilimi ve tekniği emperyalizmin ve sömürgenlerin değil emekçi halkın yararına kullanma` kararlılığımızından bir an olsun vazgeçmeyeceğiz.

Unutulmamalıdır ki bizler üniversitelerden başlayarak;  bu ülkede iş cinayetlerine, ranta, talana, kadınların yaşamdan, üretimden ve meslekten ayrıştırılmasına, ülkenin değil bir grup zenginin yararını gözeten politikalara karşı duran ve bu karşı durma yüzünden hedef haline getirilen meslek örgütlülüklerimizle yan yana, birliğimizi ve demokrasiyi daima savunacağız ve örgütlü mücadelemizden hiç vazgeçmeyeceğiz. 11.05.2020 #TMMOByeDOKUNMA

genç-İMO Öğrenci Konseyi