Altyapı ve deprem

İngilizce de Lifeline olarak adlandırılan hatlar isale hatları, atıksu hatları, elektrik ve telekomünikasyon hatları, gaz ve sıvılaştırılmış iletim hatları ve ulaşım hatlarıdır. Bizim terminolojimizde altyapı olarak verilen hususların çevirisi ise yaşam hatları olarak verilebilir. Bu altyapı hatlarının insan hayatı ve yaşam ile doğrudan etkileşimi vardır. Bunlar günlük yaşamın idamesi yanı sıra genel yaşam ilkeleri (sağlık ve hijyen) için çok önemli bir konuma sahiptir. Deprem, diğer tüm yapılarda olduğu üzere bu altyapılarda da eğer mühendislik hesapları yapılmamış ise hasara neden olmaktadır. Altyapı sistemlerinin fonksiyonlarının deprem ve olası diğer afetler sonrası yerine getirmeleri gerekmektedir.

Sadece bu yapılar için farklı ülkelerde özel bölümler kurulmuş ve Altyapı Deprem Mühendisliği birimleri oluşturulmuştur. İzmir gibi olası deprem hasarlarının zemin kaynaklı olacağı öngörülen bölgelerde bu altyapı hatlarının inşası ve bakımı hatta ve hatta depremli durumdaki davranışlarının bilinmesi elzemdir. Doğal bir husus olan Depremin İnsan özelinde AFET e dönüşmesi yapılan mühendislik hataları veya bu tip yapılara karşı olan vurdumduymazlıktan gelecektir.

Altyapı hatlarında özellikle su ile ilgili hatlarda oluşacak hasarların deprem sonrası kullanıma engel olması ile yoğun yapılaşma olan bölgelerde salgın hastalıklara yol açabileceği unutulmamalıdır. Su, insan hayatı için bir vazgeçilmezdir. Oluşturulan hatların afet karşısındaki dayanımı ise beklenen tehlikenin asgari seviyeye çekilebilmesi adına ilk görev olmalıdır. Şehir Master planları hazırlanır iken bu durumun göz ardı edilmesi olası senaryoda tüm İzmir’i sıkıntılı bir duruma sokacaktır. Bu durumun bir an önce ilgili Kamu kuruluşları tarafından birinci önceliğe alınarak bütün yatırımların ve olası değişikliklerin yapılması beklenen deprem özelinde yapılması gerekliliği bir kez daha vurgulanmaktadır. Kısa vadede tüm bilimsel çalışmaların yapılması, orta vadede ise olası sıkıntıların giderilmesi, uzun vadede planlanan altyapının her koşulda çalışmasının sağlanması ve bakım onarım çalışmalarının kuşaktan kuşağa aktarılabilecek duruma getirilmesi gerekmektedir. Olası tüm ağların (su, elektrik, gaz telekomünikasyon vb.), ki bunlara ulaşım ağları da dahildir, tek çatı altında toplanması ve herhangi bir sıkıntı durumunda tek yerden müdahale edilebilmesi sağlanması problemi minimize edebilmek için çözüm olacaktır.

DEPREM AFET olmasın sloganımız ile İzmir özelinde daha sürdürülebilir şehir teması oluşturabilmek adına, çalışmaların İnşaat Mühendisleri Odası ile ortaklaşa planlanması daha güvenilir yarınlar inşa etmek yönünde ilk adım olacaktır.

İMO İzmir Şubesi