İnşaat mühendisliği hizmet alanlarındaki istihdam biçimleri yeniden düzenlenmelidir

“Onurlu ve Güvenceli Bir Meslek Hayatı İstiyoruz” başlığıyla yürüttüğümüz kampanya kapsamında “İnşaat mühendisliği hizmet alanlarındaki istihdam biçimleri yeniden düzenlenmelidir” talebimizi ilgili kurumlara yazılı olarak ilettik.


……………………….

Ülkemizde mezun olan İnşaat Mühendisi sayısı katlanarak artmaktadır. Meslektaşlarımız arasında işsizlik ciddi seviyelere ulaşmıştır. İstihdamı artıracak ve işsizliği ortada kalkmasında yardımcı olacak en büyük etkenlerden biride Kamu Kurumları, Yapı Denetimler ve Belediyelerde istihdam edilecek mühendislerdir.

Kendi kanunları ile hangi hizmet alanında bu istihdamın sağlanacağı ile ilgili somut verilerin olması İnşaat Mühendisi istihdamı açısından önem arz etmektedir. Ayrıca kaynakların etkili kullanımı, verimli planlama, projelendirme ve etkili denetimin sağlanabilmesi adına mesleğimizi ilgilendiren tüm Kamu Kurumlarında İnşaat Mühendislerinin sayısının arttırılması ve kanunlarda belirtilen hizmet alanlarındaki istihdam alanları yeniden tanımlanarak mühendislik lehine yeniden tanımlanmalıdır.

Yapı Denetim Kanunu, Kamu İhale Kanunu, Belediyeler Kanunu vb. kanunlarda belirtilen istihdam alanlarının tanımının düzenlenmesi İnşaat Mühendisliği istihdamı açısında önem arz etmektedir.

Yukarıda sayılan nedenler dikkate alınarak, Kamu Kurumları bünyesinde yeterli sayıda İnşaat Mühendisi istihdamının sağlanması amacıyla kanunlarda belirtilen hizmet alanlarındaki istihdam alanlarının yeniden tanımlanması adına çalışmaların başlatılması hususunda gereğini bilgilerinize arz ederiz..

Saygılarımızla                                                

Eylem ULUTAŞ AYATAR
Şube Başkanı

Dağıtım:

İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
İzmir Belediyeleri (Büyükşehir ve İlçe)
Ege Serbest Bölge Müdürlükleri
İzmir Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri
Karayolları 2.Bölge Müdürlükleri
DSİ 2.Bölge Müdürlüğü
İller Bankası A.Ş. İzmir Bölge Müdürlüğü
TCDD 3.Bölge Müdürlüğü