Kamuda taşeron engellenmeli, İnşaat Mühendisi istihdamı arttırılmalıdır

“Onurlu ve Güvenceli Bir Meslek Hayatı İstiyoruz” başlığıyla özellikle genç inşaat mühendislerinin sorunlarıyla ilgili olarak yürüttüğümüz kampanya kapsamında kamuda taşeronluğun engellenmesi ve İnşaat Mühendisi istihdamının arttırılması talebimizi gerekçeleriyle birlikte 14 Ağustos 2020 tarihinde ilgili kamu kurumlarına yazılı olarak ilettik.


…………………………..

Üniversitelerimizden mezun olan inşaat mühendisi sayısının her geçen yıl katlanarak artmasına ve özellikle genç meslektaşlarımız arasında işsizlik oranının ciddi boyutlara ulaşmasına rağmen; kamu kurumlarındaki inşaat mühendisi istihdamı aynı düzeyde artmamakta, aksine taşeronlaşma yoluyla kadrosuz ve güvencesiz çalışma ortamı dayatılmaktadır.

OECD’ye üye ülkelerde ortalama her 15 kişiye bir kamu çalışanı istihdam edilirken, bu rakam ülkemizde her 34 kişiye bir kamu çalışanı şeklindedir. Bu rakam dikkate alındığında Türkiye’de şu anda yaklaşık 5 milyon 553 bin kamu çalışanına ihtiyaç vardır. Ülkemizde kamuda çalışan toplam personelin ülke nüfusuna oranı %4-5 düzeyindedir ve OECD ortalamasının oldukça altındadır. İnşaat mühendisliği bölümünden her yıl ortalama 9500 kişi mezun olmasına rağmen kamu alımları her yıl 150-200 kişi ile sınırlı kalmaktadır.

Şehirlerin planlanması, yapıların projelendirilmesi, inşa süreci, bu yapıların bakımı, onarımı ve yıkımı ile asli görevi bir şehrin mevzuat çerçevesinde planlı bir şekilde teşekkülünü sağlamak olan belediyelerin bu konulardaki sorumlulukları kanunlarla tespit edilmiştir. Buna rağmen birçok belediyede tamamı inşaat mühendisliği alanı olan imar, fen işleri, yapı kontrol gibi birim yöneticiliklerinde inşaat mühendislerine yer verilmemekte, özellikle bazı ilçe belediyelerinde bu alanlarda hiç inşaat mühendisi istihdam edilmediği görülmektedir. Deprem gerçeğiyle yüz yüze olan ülkemizde güvenli yapıları ve güvenli yaşam ortamını inşa edecek olan inşaat mühendislerinin kamu kurum ve kuruluşlarında yeterli sayıda yer alması sağlanmalıdır.

Belediyelerde olduğu gibi, inşaat mühendisliği faaliyet alanlarında çalışma yapan birçok kamu kurumunun bünyesinde yeterli sayıda teknik personel bulundurulmaması nedeniyle, kurumların vermesi gereken teknik hizmet, ihale edilen işi alan firmalar eliyle yerine getirilmeye çalışılmakta; inşaat mühendisleri özel sektörde zor şartlarda çalışmaya  mahkûm edilmektedir. Kaynakların etkili kullanımı, verimli planlama, projelendirme ve etkili denetimin sağlanabilmesi adına mesleğimizi ilgilendiren tüm kamu kurumlarında inşaat mühendislerinin sayısının arttırılması elzemdir.

Yukarıda sayılan nedenler dikkate alınarak, kamu kurumları bünyesinde yeterli sayıda inşaat mühendisi istihdamının sağlanması, uygulanacak projelerin kapasitesine ve özelliklerine bağlı olarak ihalelerin şartnamelerinde çeşitli yetkinlik seviyelerinde istenilen inşaat mühendisi sayısının arttırılması ve genç ve yeni mezun mühendislerin istihdamını sağlamak adına istenilen teknik personellerin bir kısmının çalışma yılı şartı aranmaksızın şartnamelere eklenmesi hususunda

Gereğini bilgilerinize sunarız.           

Eylem Ulutaş Ayatar
İMO İzmir Şube Başkanı

Dağıtım:

İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
İzmir Belediyeleri (Büyükşehir ve İlçe)
Ege Serbest Bölge Müdürlükleri
İzmir Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri
Karayolları 2.Bölge Müdürlükleri
DSİ 2.Bölge Müdürlüğü
İller Bankası A.Ş. İzmir Bölge Müdürlüğü TCDD 3.Bölge Müdürlüğü