Şantiye Şefliği kağıt üzerinde kalmamalı, tam zamanlı hale getirilerek sıkı denetlenmelidir.

“Onurlu ve Güvenceli Bir Meslek Hayatı İstiyoruz” başlığıyla özellikle genç inşaat mühendislerinin sorunlarıyla ilgili olarak yürüttüğümüz kampanya kapsamında “Şantiye Şefliğinin kağıt üzerinde kalmaması, tam zamanlı hale getirilerek sıkı denetlenmesi” talebimizi 17 Ağustos 2020 tarihinde ilgili kamu kurumlarına yazılı olarak ilettik.


……………………………….

Dünyamız ve ülkemiz her zamankinden daha fazla doğal afetlerin yıkıcı etkileri ile yüz yüze. Geçmişte ve günümüzde bu afetlerden dolayı yaşadığımız hem insani hem maddi kayıplar hafızamızda hala tazeliğini korumaktadır.

Bu yıkıcı etkilerden bizleri koruyacak tek yol, içerisinde yaşadığımız şehirlerin afet bilinci ve bilimsel bir yaklaşımla inşa edilen yapılardır. Bin bir hesap, araştırma ve emekle projelendirilen bu yapıların imalat aşaması da proje aşaması kadar hassastır. Bu imalatların projelerine uygun, güvenli yapılar olarak inşa edilmesi ise şantiye şeflerinin sorumluluğundadır.

Ancak ne yazık ki günümüzde bu hayati görev hakkıyla yapılmamaktadır. Birçok inşaat, kâğıt üzerinde gösterilen, fiilen olmayan şantiye şefleri ile tamamlanmaktadır. Bu kadar hayati öneme sahip olan bu görevin hakkıyla yerine getirilmesi, kâğıt üzerinde şantiye şefliğinin son bulması için kamu denetiminin arttırılmasının gerekli ve zorunlu olduğu muhakkaktır.

Çevre ve Şehircilik Müdürlüklerinin bünyesinde özel inşaatların şantiye şefi denetimini yapacak bir birimin kurulması ve etkin bir denetim faaliyeti yürütmesinin caydırıcı olacağı ve büyük fayda sağlayacağı düşüncesiyle, gereğini bilgilerinize arz ederim.

Saygılarımla                                                                                     

Eylem ULUTAŞ AYATAR
Şube Başkanı

Dağıtım:
T.C İzmir Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü