Şantiyelerdeki çalışma koşulları denetlenmelidir

“Onurlu ve Güvenceli Bir Meslek Hayatı İstiyoruz” başlığıyla yürüttüğümüz kampanya kapsamında “Şantiyelerdeki çalışma koşullarının denetlenmesi” talebimizi 19 Ağustos 2020 tarihinde ilgili kamu kurumlarına yazılı olarak ilettik.


……………………………………………….

İnsanlık tarihi mühendislik hizmetlerine paralel olarak gelişme göstermiştir. Bilim ve tekniğe bağlı mühendislik buluşları insanlığın toplumsal gelişiminde motor güç olduğu gibi günümüzde de toplumunun güvenli geleceğini oluşturmaktadır. Toplumun doğayla barışık daha sağlıklı bir gelecekte daha güvenli yapılarda yaşamlarını sürdürmelerinde özellikle inşaat mühendisliği mesleği ve inşaat mühendisleri belirleyici role sahiptir. Hem insanların can güvenliği hem de insanlığın bütün birikimlerinin güvenlik sigortası inşaat mühendisleridir. Bütün bu önemine rağmen maalesef ülkemizde inşaat mühendisliği mesleği gittikçe değersizleştirilmekte ve inşaat mühendisleri itibarsızlaştırılarak zor şartlarda yaşamaya mahkûm edilmektedir.

İnşaat mühendisliği hizmeti ülkemizde en yetkili kişiler tarafından hedef alınarak gereksiz gösterilmektedir. Çalışma sahasındaki inşaat mühendislerine bunun yansıması ise itibarı olmayan, çalışma saatleri belirsiz, , sağlıksız şantiye ortamlarında düşük ücretle, her türlü mobbinge uğrayarak insanlık onuruna yakışmayacak koşullarda çalışmak zorunda kalmasıdır. Çalışma alanında bu denli zor şartlarda ve etkisiz olarak inşaat mühendislerinin bulundurulması veya hiç bulundurulmaması aslında gerçek anlamda mühendislik hizmeti almadan; yapıların denetimsiz inşa edilmesi, yapım işlerinin, o işi kâr etmek amacıyla yüklenmiş olan müteahhitlerin “iyi niyeti”, işçilerin tecrübelerine bağlı inisiyatifleriyle yerine getirilmesi demektir. Kapısında deprem gibi büyük afetlerin beklendiği bir ülke olarak bunların ne anlama geldiğini yeterince idrak edilmediğini düşünmekteyiz. İnşaat mühendislerinin itibarı ve güvencesi toplumun geleceğidir. Geleceğinden vazgeçmeyen bir ülke mühendislerin itibarından ve özlük haklarından da vazgeçmemelidir.

Öncelikle mesleğimizin değersizleştirilmesine ve meslektaşlarımızın itibarsızlaştırılmasına yönelik yaklaşımlardan vazgeçilmelidir. Yetkili kamu kurumları meslek odaları ile bu konuda iş birliği yapmalıdır. Meslek odalarının işbirliğiyle şantiyelerin koşulları sık sık denetlenmelidir. Yürürlükteki mevzuatlara göre sağlıklı, uygun çalışma koşullarında, her türlü cinsiyet eşitsizliğine karşı, TMMOB tarafından belirlenen ücretler üzerinden, tam yetkili olarak işini fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapmaları sağlanarak, mesleki kontrol ve denetimleri ile özlük hakları güvence altına alınarak mühendislerin şahsında toplumun geleceği daha güvenli hale getirilmelidir.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.                                                      

Eylem ULUTAŞ AYATAR
İMO İzmir Şube Başkanı

Dağıtım:

İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
İzmir Belediyeleri (Büyükşehir ve İlçe)
Ege Serbest Bölge Müdürlükleri
İzmir Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri
Karayolları 2.Bölge Müdürlükleri
DSİ 2.Bölge Müdürlüğü
İller Bankası A.Ş. İzmir Bölge Müdürlüğü
TCDD 3.Bölge Müdürlüğü