İzmir Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası hakkında

DEĞERLİ KAMUOYUNA,

30 Ekim 2020 tarihine meydana gelen İzmir depremi nedeniyle değerli halkımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Son günlerde gündeme gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ana Hizmet Binası ile ilgili tartışmalar üzerine bir açıklama yapmayı gerekli buluyoruz.

Deprem sonrası İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi olarak kamuoyunun doğru bilgiye ulaşması için büyük bir gayret ve özveri içinde çalıştık. Bunun yanında Şubemize gelen talepler üzerine konusunda uzman meslektaşlarımızdan oluşturduğumuz ekipler ile birçok özel binanın yanı sıra bazı kamu binalarında da tespitler yaparak, deprem sonrası oluşan hasar durumuna yönelik teknik görüşümüzü sunduk. Hasar tespiti yapılan kamu binalarının içinde İBB Ana Hizmet Binası da bulunmaktadır. Meslektaşlarımızın buralarda yapmış olduğu tespitler gözlemsel hasar tespitleridir. Bugüne kadar kamuoyunda da hizmet binası ile ilgili yapılan yorumlar tamamen gözlemsel tespitlere ve tarihsel anlam ve önemine dayanan yorumlardır. Dolayısı ile elimizde zemin, temel ve taşıyıcı elemanları ile ilgili kapsamlı bir araştırmaya dayanan veriler bulunmadan, böylesine önemli yapıların kaderini belirleyecek kararlar almanın doğru olmayacağı kanaatindeyiz.

İBB Ana Hizmet Binası gerek mimari, gerek döneminin ilerisinde kullanılan inşaat teknikleri, gerekse İzmir için taşıdığı anlam bakımından biliyoruz ki değerli bir yapıdır. Ancak ileride içerisinde çalışacak olan personelin hayatı da en az bu yapının anlam ve önemi kadar kıymetlidir.

Sonuç olarak; vakit kaybetmeden, İBB Ana Hizmet Binası ile ilgili kararın, yürürlükteki Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 2018 hükümlerine göre güncel zemin araştırmaları, mevcut hasar durumunun detaylı tespiti, malzeme özellikleri vb. tüm bilgiler ışığında yapılacak bir performans analizi doğrultusunda verilmesinin kamunun yararına olacağı görüşünde olduğumuzu ifade ederiz.

Saygılarımızla.

18 Aralık 2020
İMO İzmir Şubesi
Yönetim Kurulu