Mesleğe Köprü Projemiz başladı

Genç-İMO İzmir Temsilcileri ile deneyimli İnşaat Mühendislerinin bir araya geleceği “Mesleğe Köprü” Projemiz hayata geçiyor.

Şubemiz tarafından genç-İMO İzmir Temsilcilerine yönelik planlanan projemiz, temsilcilerimizi; mentorlük, teknik eğitimler, sosyal mühendislik eğitimleri vb. birçok konuda destekleme hedefiyle yola çıkıyor.

Amacımız, genç-İMO Temsilcilerimizin, üretken, araştırmacı, geçmişin bilgi birikimini geleceğe taşıyabilen, toplumcu, etik bilinci gelişmiş, sosyal ve teknik donanımı güçlü mühendisler olarak yetişmelerine destek vermek ve temsilcilerimizi mesleğe hazırlamak.

Bu amaç ve hedef doğrultusunda belirlenen 28 mentimiz (genç-İMO temsilcimiz) ve 28 mentörümüz (deneyimli meslektaşlarımız) dönem başından bu yana Danışmanımız Murat Akkaya tarafından mentorlük ilişkilerini nasıl yöneteceklerine dair eğitimlerini alarak tamamladılar.

Ardından 6 Grup koordinatörü ve program koordinatörlerimizle 28 çiftin eşleştirmeleri yapıldı ve 19 Aralık Cumartesi günü yapılan online toplantıyla projemiz başladı.

Haziran ayına kadar sürecek olan projemizde mentor ve mentilerimiz görüşmelerini gerçekleştirirken bir taraftan da mentilerimiz için yıl boyunca eğitimler devam edecek.