Şantiyede beton dökümü kısıtlanmalıdır

Kamuoyunun Dikkatine,

30 Ekim 2020 tarihi saat 14.51`de yaşanan Seferihisar merkezli 6.9 büyüklüğündeki depremin ardından devam eden şantiyelerde beton dökümlerinin devam ettiği görülmektedir. Bu şiddetteki bir depremin ardından artçı depremlerin belli bir süre devam ettiği bilinmektedir.

Yeni betonu dökülmüş yapı elemanlarında priz aşamasında ya da prizini yeni tamamlamış veya yeterli dayanıma ulaşmamış betonlarda şiddetli artçı depremlerin neden olduğu çatlakların kalıcı olması söz konusu olabilir. Ayrıca döküm esnasında sarsıntı nedeniyle iş kazası riski meydana gelebilir.

Bu nedenlerle içinde yaşadığımız bu dönemde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü veya belediyeler, ilgili yapı denetim kuruluşları ile birlikte beton dökümleriyle ilgili olarak kısıtlama yapma konusunda karar almalıdırlar.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

İMO İzmir Şubesi
2 Kasım 2020