2 Şubat 2021 Tarihinde İzmir’de Meydana Gelen Sel Afeti Hakkında Rapor

“İzmir İlinde 2 Şubat 2021 günü saat 02.00 sıralarında başlayan yoğun yağış nedeniyle ilimizde birçok noktada taşkınlar ve su baskınları yaşanmış, kent hayatı ciddi oranda etkilenmiştir.

İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi 47. Dönem Su Yapıları Kurulu olarak, yaşanan taşkının boyutu ile nedenlerinin anlaşılması; ilimizde taşkınla mücadelede görevli kurum ve kuruluşların önümüzdeki dönemde yürütecekleri çalışmalara katkı sağlanması amacıyla bir dizi çalışma yürütülmüştür. Arazi teknik gezileri sonunda elde edilen gözlemler, yapılan çalışmalar ile birleştirilerek “Teknik Rapor” haline getirilmiştir.

Teknik Rapor, mevcut taşkın noktalarının belirlenmesi, yağışın hidrolojik olarak analizi, saha gezileri neticesinde elde edilen izlenimler, görüş ve öneriler kısımlarından oluşmaktadır.”

2 Şubat 2021 Günü İzmir`de Meydana Gelen Sel Afeti Hakkında İMO İzmir Şubesi Su Kurulu tarafından hazırlanan rapor ektedir.

(Poligon ve Hacı Ahmet Deresi fotoğrafları Şubemizce çekilmiş, diğer fotoğraflar basından derlenmiştir)

2 Şubat 2021 Günü İzmir’de Meydana Gelen Sel Afeti Hakkında Rapor