8 Mart: Yaşasın Kadın Dayanışması!

Bugün 8 Mart; dünyanın her yerinde kadınların yaşamın tüm alanlarında maruz kaldıkları haksızlığa, eşitsizliğe, cinsiyetçiliğe karşı verdiği mücadelenin simgesi olan dayanışma günü.

Geride bıraktığımız 2020 yılı kadınlar için ataerkil zihniyetin gölgesinde, yoksullukla, şiddetle ve adaletsizlikle pandemi koşulları altında mücadeleyle geçmiştir. Kadına yönelik şiddete ve toplum genelinde artış gösteren şiddete karşı etkin mücadele politikaları izlenmemiştir. Bunun yanı sıra kadına yönelik şiddeti ve ev içi şiddeti önlenmeyi amaçlayan, güvence altına alacak İstanbul Sözleşmesinin kaldırılması gündeme getirilmiştir. Pandemi süreci de göstermektedir ki bir insan hakkı ihlali olan kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddetin önlenmesi ancak İstanbul Sözleşmesinin doğru şekilde uygulanması ve denetlenmesi ile mümkündür.

İMO İzmir Şubesi olarak toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması hedefiyle başlattığımız Beyaz Baretli Kadınlar Projesi ile pandeminin bütün olumsuzluklara rağmen kadın meslektaşlarımız ile yanyana olmaya devam ettik. Proje kapsamında İnşaat Mühendisliği bölümünde okuyan kadın öğrenciler ve onları destekleyen deneyimli kadın mühendisler arasında oluşturulan dayanışma ağı sayesinde yaklaşık 100 kadın inşaat mühendisi ve adayı ile mücadeleye katkı sunmanın sevinci içerisindeyiz.

Kadın cinayetlerine, kadınlara yönelik her türlü baskı ve ayrımcılığa, güvencesiz ve esnek çalışmaya karşı kadın dayanışmasının bir parçası olmaya devam edeceğiz.

Dünyanın bütün kadınlarına, mücadelenin ve umudun sıcaklığıyla selam olsun!

Yaşasın Kadın Dayanışması

İMO İzmir Şubesi