İstanbul Sözleşmesinden Vazgeçmeyeceğiz

Türkiye adına, 2011 tarihinde, Mecliste oy birliği ile kabul edilerek imzalanan Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi -İSTANBUL SÖZLEŞMESİ- dün gece yarısı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile feshedilmiştir.

İstanbul Sözleşmesi toplumsal cinsiyet eşitliğini temel alarak kadına karşı şiddeti ve ayrımcılığı yok etmeyi amaçlayan, kadın cinayetlerinin cezasız kalmaması için mücadele eden tüm kadınların temel yasal dayanağıdır.

Mücadele ile kazanılan İstanbul Sözleşmesi, hukuksuz ve meşru olmayan yollarla gasp edilemez.

İstanbul Sözleşmesi`nden, hayatlarımızdan, taleplerimizden vazgeçmiyoruz.

20 Mart 201
İMO İzmir Şubesi
Kadın Çalışma Grubu