İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Bayraklı İlçesi Yapı Envanteri Protokolü İmzalandı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Arasında Bayraklı İlçesi Mevcut Yapı Stoku Envanterinin Oluşturulması ve Yapı Güvenliğinin Deprem Riski Açısından Değerlendirilmesi Ortak Hizmet Projesi Protokolü 4 Mart 2020 tarihinde düzenlenen törenle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Şube Yönetim Kurulu Başkanımız Eylem Ulutaş Ayatar tarafından imzalandı.

Bilindiği gibi Kentimizde ekonomik, fiziksel ve sosyal boyutlarıyla ağır hasarlar oluşturan 30 Ekim 2020 tarihinde yaşadığımız deprem sonrasında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 12-13 Kasım 2020 tarihinde “İzmir Depremi Ortak Akıl Buluşması” ve 18 Kasım 2020 tarihinde “Afet Bilim Kurulu Toplantısı” düzenlenmişti. Bu toplantılar neticesinde; mevcut yapı stoku envanterinin oluşturulması ve yapı güvenliğinin deprem riski açısından değerlendirilmesine yönelik proje geliştirilmesine öncelik verilmesi üzerine, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 869 bin adet yapı bulunan İzmir ili genelinde bir çalışma yürütülmesine ve bu çalışmaya depremden en çok etkilenen ilçe olması nedeniyle yaklaşık 33.100 adet yapının bulunduğu Bayraklı İlçesinden başlanılmasına karar verildi.

Bu çalışma, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ortak hizmet projesi olarak yürütülecek olup, Yapı Envanteri çalışması kapsamında arşiv incelemesi, saha gözlemi ve analiz süreçlerinden oluşan bir yöntem kullanılacaktır.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin ilgili ihtisas komisyonlarından oybirliği ile geçerek Belediye Meclisinin 12.02.2021 tarihli oturumunda kabul edilen bu protokol bugün itibariyle imzalanarak çalışmalar başlayacak olup, 200 gün süre zarfında tamamlanacaktır.

Böylelikle Bayraklı İlçemizden başlayarak kentimizi depreme karşı dirençli hale getirmek için planlanan yapı envanteri oluşturulması çalışmasının ilk adımı atılacaktır.