İzmir Büyükşehir Belediyesi Yeni İmar Yönetmeliği hakkında

İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği; İzmir Büyükşehir Belediyesi, 14 ilçe belediyesi, TMMOB’ye bağlı meslek odaları, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve Yapı Denetim Kuruluşları Birliği’nin temsilcilerinden oluşan çalışma komisyonu tarafından hazırlanmış ve oybirliği ile imzalanarak İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nden onaylanmış ve 03.06.2021 tarih ve 31500 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

İlgili tüm kurum ve kuruluşların katılımı ve ortak akıl ile hazırlanan İmar Yönetmeliği’nin Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi İzmir’in şehir planlaması için çok önemli bir adımdır.

Bu yönetmelikle birlikte kamu yararı adına yapılan yönetmelik madde değişiklilerinin yanı sıra, yeşil alanlar ve kent estetiği ile ilgili önemli adımlar atılmış olup, Büyükşehir Belediyesi’ne, bina cepheleri ışıklandırma ve aydınlatma uygulamalarına ilişkin ilgili kamu kuruluşları, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerden görüş alarak kriterler belirleyebilmesi için yetki verilmiş, şehir siluetinin katılımcı bir anlayışla yapılması hedeflenmiştir.

Yapı kademelendirilmelerinde her kademenin cephe boyunca 4.50 m’den 6.00 m.’ye çıkarılması, yol profillerinin hazırlanmasına ilişkin getirilen esaslar, 3 katlı yapılarda asansör tesis etme zorunluluğu, bitişik nizamda yapılacak çıkmalarda 2 m.’den fazla yanaşma durumu için komşu parsellerden muvafakat aranması, parsele ait bahçelerde ağaç dikme sıklığının arttırılması, doğalgaz hattı geçen bölgelerde elektrikli doğalgaz kullanımının kısıtlanması, ortak alan niteliğinde teras çatıların emsal ve %30 hesabından çıkartılması gibi birçok değişikliği beraberinde getiren İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği ile ilgili karşılaştırmalı durumunu yazımız ekindeki tablodan inceleyebilirsiniz.