İMO Kadın Şube Başkanlarıyla Röportaj

TMMOB 7. Kadın Kurultayı - 2021

Şube Bültenimizin 8 Mart Özel Sayısında İnşaat Mühendisleri Odası’nda bu dönem seçilen kadın Şube Başkanlarıyla 2 sorudan oluşan kısa röportajımız için verilen yanıtları aşağıda bulabilirsiniz.


E. Füsun Sümer
İMO İstanbul Şube Başkanı

Erkek egemen bir meslekte, meslek odasında kadın şube başkanı olmak size neler hissettiriyor?

İnşaat mühendisliğinin erkek egemen bir meslek olduğu algısı yerine yeni bir kültür yaratma çabamızı özellikle gençlerle buluşturmak gerekli. 

Biz kadınlar eşitlik mücadelemizi yetkili kurullarda yer alarak, işyerlerimize ve oradan da dalga dalga bütün işkolumuza yayacağız.

67 Yıllık İMO İstanbul Şube tarihinde ilk kadın başkan olmak onuru ve sorumluluğunu duyuyorum.

Yönetimde bulunacağınız süre boyunca, eril bir meslek olarak görülen inşaat mühendisliği sektöründeki kadın meslektaşlarınız için gündeme aldığınız etkinlikler neler?

İMO İstanbul Şube olarak meslek içi eğitim çalışmalarımızı arttırarak sürdürmek, Genç İnşaat Mühendisleri ve Kadın İnşaat Mühendisleri Komisyonları çalışmalarını daha ileri taşımak, mentörlük vb. projelerimizi de uygulamaya almak, istihdam konusunda çalışmalar yapmak istiyoruz.

Çalışma dönemimizin ilk günlerindeyiz, önümüzdeki süreçte dayanışma içinde yeni projeler üreteceğiz. Kadın meslektaşlarımız özlük hakları, ücret, meslekte yükselme, sorumluluk yüklenme gibi durumlarda negatif ayrımcılığa uğramaktadır. Ayrıca taciz ve mobing olaylarına maruz kaldıkları da bilinmektedir. Erkekler ve kadınlar arasında eşit işe eşit ücret uygulaması nadiren görülmektedir. Tüm bu olumsuz şartlarla mücadelemizi daha etkin kılmak için var gücümüzle çalışacağız.

8 Mart 2022’de bir kez daha ilan edilmeli ki, kadınlar arası dayanışma

bugün ve daima…


Eylem Ulutaş Ayatar
İMO İzmir Şube Başkanı

Erkek egemen bir meslekte, meslek odasında kadın Şube Başkanı olmak size neler hissettiriyor?

Kadın mühendislerimizin, düşük ücret, cam tavan ve mobbinge maruz kalma gibi adaletsizliklerle karşı karşıya kalma oranları, inşaat mühendisliğinin erkek egemen bir meslek olduğunu açığa çıkarsa da mesleğimizi bir medeniyet mühendisliği olarak görüyor, yapıların yalnız somut değil sosyal bağlarımızı da inşa ettiğini düşünüyorum. Mesleğimizin uzun yıllara dayanan tarihi, biz mühendisleri, toplumda yara açmış birçok konuda özerk, ilerici ve geliştirici adımlar atan,  halk için halk yararına çalışan ve inisiyatif alabilen insanlar yapmaktadır.

Meslek odamızda kadın Şube Başkanı olmanın da bana bu medeniyetin yolunu kadın meslektaşlarımızın desteğiyle ve onlar için, olabilecek en eşit, adil, toplumsal cinsiyet normlarından sıyrılmış bir yaşamı yaratmak için etkili bir olanak olduğunu düşünüyorum.  Bu çerçevede atılacak her adıma uygun koşulları sağlamak ve bu adımın gelişim ve ilericilik getirmesi için çaba sarf etmemiz gerektiğine inanıyorum.  

Yönetimde bulunacağınız süre boyunca, eril bir meslek olarak görülen inşaat mühendisliği sektöründeki kadın meslektaşlarınız için gündeme aldığınız etkinlikler neler?

Kadın mühendislerimizin sektörde yaşadıkları bütün deneyimleri değerli buluyor ve kadın meslektaşlar arası bilgi aktarımı ve dayanışmanın kıymetini biliyoruz. Bu doğrultuda da 100’ün üzerinde İnşaat Mühendisi ve mühendis adayı kadın ile yürüttüğümüz Beyaz Baretli Kadınlar projemizi sürdürmek, kadın dayanışmamızı büyütmek, Odamıza bağlı diğer Şubelerde ve erkek egemen diğer meslek gruplarında da toplumsal cinsiyet eşitliği için çalışma yapılması konusunda destek vermeyi düşünüyoruz.

Beyaz Baretli Kadınlar projesi, kadınların mesleğimizi erkeklerden daha iyi yaptığı iddiasıyla ortaya atılan bir proje değil, bu mesleği belki aynı eğitim ve diplomaya sahip olduğumuz meslektaşlarımızla eşit koşul ve ücretlerde yapmamız gereğine olan inancımız doğrultusunda ortaya çıkmıştır.

Bunun yanında kadın dayanışmasının, erkek meslektaşlarımızdan ayrı yürümeyeceğini biliyor, henüz daha üniversite sıralarındayken tüm öğrencilerimize bu adaletsizliği anlatan ve gösteren toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimlerine, atölyelerine devam etmeyi düşünüyoruz.


Ülkü Küçükkayalar
İMO Bursa Şube Başkanı

Erkek egemen bir meslekte, meslek odasında kadın şube başkanı olmak size neler hissettiriyor?

Erkek egemen bir meslekte seçilmiş bir Şube Başkanı olarak; Cumhuriyet değerleri ile yetişmiş, Cumhuriyet kazanımlarını savunan bir kadın olarak, toplumsal cinsiyet eşitliği çerçevesinde bunca yıldır savunduğum değerlerin karşılık bulduğunu düşünüyorum. Gururluyum, mutluyum.

Ülkemin aydınlık geleceğine dair umutlarım yükseldi.

Toplumun gelişmesi ve yücelmesinin, kadının insani birikimi, eğitimi, bilgisi, emeği ve vicdanı ile gerçekleşeceğine inanıyorum.

Yönetimde bulunacağınız süre boyunca, eril bir meslek olarak görülen inşaat mühendisliği sektöründeki kadın meslektaşlarınız için gündeme aldığınız etkinlikler neler?

• 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliği olarak kadın üyelerimiz adına fidan dikimi yapmak,

• Kadın inşaat Mühendisliği Üniversite öğrencilerimiz için “Beyaz Baretli Kadınlar” mentörlük projesini başlatmak,

 • Kadın meslektaşlarımızın iş alanlarının daraltılmasına karşı durmak ve eşit işe eşit ücret politikası adına toplumsal farkındalık yaratmak (afiş, spot, mesaj, sosyal medya, basın …)

 • Kuracağımız iş-istihdam ağı çerçevesinde kadın dayanışmasını savunup, kadın meslektaşlarımıza yönelik algı ve anlayışın değişmesi için örgütlülüğümüzü güçlendirmek,

 • Şiddet, mobbing, taciz gibi konularda hukuki destek sağlamak,

 • Kadın inşaat mühendisleri çalıştayı yapmak.


Gülçin Barbaros Ak
İMO Mersin Şube Başkanı

Erkek egemen bir meslekte, meslek odasında kadın şube başkanı olmak size neler hissettiriyor?

Bundan yaklaşık 15 yıl önce mühendislik kariyerime başladığım günlerde, sektördekilerin %10’undan azı kadındı. On beş yıl sonra, kadınlar hala tüm mühendislik alanının yalnızca %12’sini elinde tutuyor. Mühendislik hala erkek egemen bir alan olmakla birlikte bu, sektörde bir kadın olarak var olmanın genellikle kolay olmadığı ve maksimum çabayı göstermenin zorunlu olduğu anlamına da gelmekte.

Toplumda kadın mühendis ve özellikle kadın inşaat mühendisi algısına baktığımız durumda, zihinde bir mühendis canlandırmak için gözler kapandığında, ilk olarak akılda ya hiç ya da çok az bir kesimde kadın inşaat mühendisinin figürü canlanıyor.  Bu algıyı değiştirmeye çalışıyoruz. Şube başkanı olarak bile halen, toplumun inşaat sektörü haricindeki diğer alanlarından bile İnşaat Mühendisleri Odası’nda bir kadın şube başkanı olmasını hem şaşırarak karşılayanlar var, hem de odamızın demokratik sürecini kutlayanlar var.

Her yerde, hayatımızı değiştiren, her gün kullandığımız ve yaşamımızı kolaylaştıran, iyileştiren sanat yapıları, barınma yapıları ve daha birçoğunun inşa edilmesinde, halkın yarısını oluşturan kadınların bakış açısına sahip olmayı hak ediyoruz.

Şube başkanı olarak ben bu düşük yüzdenin bir parçasıyım ve bu şekilde odamıza, kadın meslektaşlarımıza ve tüm üyelerimize katkı verebiliyor olmaktan gerçekten gurur duyuyorum. Kadın meslektaşlarımın, sektörden asla uzaklaşmamalarını sağlamak, mesleklerinde var olduklarını göstermek, inşaat mühendisliğine olan aidiyet duygularını kaybetmemeleri için çalışmalar yaparak dayanışmamızı artırmak için çaba gösteriyorum.

Çok daha öncesine gidildiğinde, kadın adaylar için uygun olmadığı düşünülen pek çok alanda, şimdi bugün kadın aday oluşabiliyor ve yönetici konumunda yer alabiliyor.  Odamızda her dönem kadın yönetici sayımız ve kadın şube başkanı sayımız artıyor. En özen gösterdiğim konulardan birisi de kadın meslektaşlarımız için gitgide artan kazanımlarımızın ivmesini artırarak ileriye taşımak.

Yönetimde bulunacağınız süre boyunca, eril bir meslek olarak görülen inşaat mühendisliği sektöründeki kadın meslektaşlarınız için gündeme aldığınız etkinlikler neler?

İnşaat mühendisi kadınlarımız, sektörde erkek meslektaşlarımıza göre daha fazla mücadele etmek durumunda kalıyor. Bu nedenle kadınlarımızın daha fazlasını keşfetmesini gerekli ve çok doğru buluyorum.

Bu bağlamda, sektör içinde üst düzey yönetim pozisyonlarında bulunan, kadınlarımız ile irtibatta olarak, yeni mezun veya genç kadın mühendislerimizin bir araya gelmesi ile ilgili etkinler düzenlemek istiyoruz. Bunun, kendi deneyimlerimi yansıtmak ve mühendislik alanının bir parçası olan diğer kadınlara rehberlik etmesine yardımcı olacağını umuyorum. Bununla ilgili İMO İzmir Şubemizin Beyaz Baretli Kadınlar Projesi mevcut. Çok faydalı bir çalışma olduğunu düşünüyorum ve takdir ediyorum.

Ayrıca, inşaat yönetiminde Başarı Becerileri, Liderlik, İşletme, Problem Çözme, Girişim ve Müşteri İlişkileri konularında kadın meslektaşlarımızın bakış açılarının İnşaat Sektöründeki Kariyer Yönetiminde önemli olduğunu biliyoruz. Bu nedenle teknik eğitimlerimizin olmasının yanı sıra bu konularda da gelişime yönelik seminer, kurs ve etkinliklerin katkı sağlayacağına inanarak çalışma programımıza almış durumdayız.

Bunun yanında, Kadın meslektaşlarımızın iş fırsatları için erkek meslektaşlarla rekabet ederken, yüksek oranda iş fırsatlarının doğrudan erkek adaya gitme olasılığının daha yüksek olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda eşit işte eşit ücretin kazanımı ile ilgili sorunlar devam ediyor. Bu konular, istihdam konusunu en çok etkileyen faktörlerden birisidir. Yerel yönetimler ve ilgili meslek odalarıyla gerekli protokollerin yapılarak sektöre kadın meslektaşlarımıza daha fazla yol açılması ve eşitliğin gerekliliğine yönelik çalışmaları gündeme alıyoruz.  


Nigar Hüyük
İMO Denizli Şube Başkanı

Erkek egemen bir meslekte, meslek odasında kadın şube başkanı olmak size neler hissettiriyor?

Erkek egemen tüm yaşam alanlarında kadınlar olarak bizde varız diyebilmek için üst yönetim kademelerinde olmamız diğer kadınları da cesaretlendiriyor. Ama aynı zamanda doğru rol model olabilme sorumluluğu da yüklüyor.

Eşitlikçi bir yaşama kadınların önderliğinde ulaşmak daha kolay olacak görüşündeyim.

Yönetimde bulunacağınız süre boyunca, eril bir meslek olarak görülen inşaat mühendisliği sektöründeki kadın meslektaşlarınız için gündeme aldığınız etkinlikler neler?

Kadın meslektaşlarımızın iş ve aile yaşamındaki sorunlarını dinlemek, veri toplamak için sohbet toplantıları ve anket çalışmaları planlıyoruz. Bu çalışmada kadına yönelik şiddet ve ayrımcılıkla mücadele için birlikte yol haritası çizebilmeyi deneyimleyeceğiz.

Kadın Meslektaşlar arasında dayanışmayı artıracak ortak mesleki ve yaşamsal pratiklerde öncü rol oynayabiliriz. Birlikte kolaylaştırıcı önlemleri bulabiliriz diye düşünüyoruz.

İş yerlerinde ayrımcılıkla mücadele için Davranış İlkeleri belirleyebilir ve uygulayabiliriz.


Dilek Yeltin
İMO Manisa Şube Başkanı

Erkek egemen bir meslekte, meslek odasında kadın şube başkanı olmak size neler hissettiriyor?

Bu soru ile karşılaşıncaya kadar böyle bir düşünce aklımdan geçmemişti. Mesleki birlik çatısı altında ortak sorunlarımızı, konularımızı rahatlıkla paylaşabildiğim, aynı dili konuştuğumuz, kendimi en iyi şekilde ifade edebildiğim yer olarak gördüm Odamızı. Şube Başkanı seçilmeden önceki yıllarda da yönetimde severek görev aldım. Hiçbir meslektaşımdan bugüne kadar kadın olduğum için ötekileştirme görmedim.  Evet, toplumumuzda kadın olmak hatta çalışan kadın olmak zor. Günümüz Türkiye’sinde halen kadınların iş gücüne katılma oranı %34 seviyesindedir. Bu durumun en önemli sebebi kadının çalışma hayatına atıldığı andan itibaren erkek birey gibi diğer sorumluluklarını bir kenara bırakamıyor olmasıdır. Bununla ilgili düşüncesine katıldığım güzel bir yazı okumuştum. Özetle şöyle diyordu;

Tarihte kadının görevi evi, eşi ve çocukları ile ilgilenmek, erkeğin görevi ise işe gidip gelmekti. Zaman değişti, hayat şartları zorlaştı kadına dediler ki çalış aile bütçesine katkı sağla. Kadın çalışmaya başladı. Bu sefer kadının görevi çalışmak, üretmek, aile bütçesine katkı sağlamak, evi, eşi, ve çocukları ile ilgilenmek oldu. Erkeğin görevi ise işe gidip gelmekti…

Cinsiyet kadın ve erkek arasında evrensel biyolojik farklılıktır. Toplumsal cinsiyet ise kadın ile erkek arasındaki farkların toplumsal ve kültürel değerlere göre şekillenmesidir. Toplumsal cinsiyet insan icadıdır.

Toplumsal cinsiyeti destekleyen hiçbir düşünceyi ve egoyu kabul etmemiz mümkün değildir.

Yönetimde bulunacağınız süre boyunca, eril bir meslek olarak görülen inşaat mühendisliği sektöründeki kadın meslektaşlarınız için gündeme aldığınız etkinlikler neler?

Çalışma hedefimizin temel amacı mesleğimizin değerlerini ve meslektaşlarımızın haklarını her şeyin üzerinde tutmak.  Kadın mühendis olmak ile erkek mühendis olmak arasında profesyonellik açısından bir farklılık bulunmuyor. Alınan eğitim, işinde yetkin olma yolları aynı olsa da toplumsal önyargılar yüzünden kadın inşaat mühendislerinin iş hayatına başlaması erkek mühendislere göre zor.  Kadın mühendislerin sayıca azınlıkta olması çalışma ortamlarının eril duruma göre şekillenmesine sebep olabiliyor. İş ortamında sosyal ilişkiler, iş birliği yapmaktaki yöntem ve alışkanlıklar erkek egemen ortama göre düzenlenmesi kadın mühendislerin karşılaştıkları sorunlardan bazıları. Toplum alışkanlığını bir anda değiştirmek tabuları yıkmak kolay değil. Oda olarak ön yargıları  yıkma yollarını ne kadar çok dile getirirsek bu sürecin hızlanmasına yardımcı oluruz. Kadın inşaat mühendisleri komisyonu çatısında sorunlara çözümler aramak, üyelerimizin yanında olmak, haklarını savunmak ve destek olabilmek için toplanıyoruz.  Sesimizi sosyal, kültürel ve mesleki platformlarda duyuracak birçok etkinlik çalışma programımız içerisindedir.