İMO Sürekli Eğitim Merkezi Web Sitesi açıldı

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Sürekli Eğitim Merkezi İMO SEM web sitesi https://sem.imo.org.tr/ açıldı.

Sürekli Eğitim Merkezi

İMO-SEM, İnşaat Mühendisleri Odası Genel Merkezi’nin, merkezi eğitim birimidir.

Eğitimde eşitlik felsefesiyle, üyelerimizin ihtiyaç duyduğu alanlara özel eğitimlerin hazırlanmasından, eğitimlerin gerçekleştirilmesinden ve eğitimlerin geliştirmeye açık yönlerini iyileştirilmesinden sorumludur.

Sürekli iyileştirme ve insanlara saygı yoluyla, israfı ortadan kaldırırken, İnşaat Mühendisleri Odası üyelerine eşit, güncel, kaliteli ve ekonomik eğitimlerle sürekli değer sunmak için çalışır.

Sürekli eğitim Merkezi, Meslek İçi Eğitim Yönetmeliğinin 13. maddesi uyarınca; üyelerimizin mesleki eğitim ihtiyaçlarını karşılamak üzere, öncelikle ülke çapında ihtiyaç duyulan eğitimlerin merkezi olarak planlanması ve yürütülmesi amacıyla bir alt organ oluşturulması kararı Meslek İçi Eğitim Kurulu tarafından alınmış ve Yönetim Kuruluna sunmuştur.

47. Dönem Yönetim Kurulunun 24 Ocak 2022 tarih ve 54/1730 sayılı kararı (İMO-SEM) oluşturulmuştur.

Sürekli Eğitim Merkezinin oluşturulmasına yönelik eğitim çalışmaları, İMO bünyesinde yıllardır yürütülmektedir. Üyelerin ihtiyacı olan eğitimler İMO Şubelerinde güncel ve ekonomik olarak yapılmaktadır. Yapılan bu eğitimlerin üye sayılarının yüksek olduğu üç büyük şehirde yoğunlaştığı, üye sayısının göreceli olarak düşük olduğu diğer şubelerde ise düzenli eğitim yapılmakta zorlanıldığı gözlemlenmektedir. Ayrıca eğitimlerin özellikle tecrübesi 1-5 yıl ile sınırlı olan genç mühendislere hitap ettiği, tecrübe arttıkça mühendislerin eğitim almadığı ve tecrübeli mühendislere hitap eden eğitimlerin yeterince açılmadığı görülmektedir.

Sürekli eğitim merkezinin oluşturulması ile büyük şehirlere yoğunlaşmış eğitimler İMO örgütlülüğünün bulunduğu her yere yayılabilecek, özellikle işleri gereği ülke dışında ve şantiyelerde çalışmak zorunda olan üyelerimize ulaşılabilecektir.

SEM çerçevesinde yapılacak tüm çalışmalar TMMOB ve İMO’nun meslek ve meslektaş politikaları çerçevesinde oluşturulacaktır. Meslek İçi Eğitim Kurulunun bir alt birimi olarak kurulan SEM, Meslek İçi Eğitim Uygulama Esasları çerçevesinde eğitimler düzenleyecektir. Kendi bünyesinde oluşturulan iş kılavuzları ve çalışma kontrol sistemleriyle süreçlerini belgelendirmiş olan SEM, bu belgelerce yönetilecek ve takip edilecektir. Yeni çalışmalar gerektiğinde yeni iş tanımlarını eklenecektir.

VİZYON

TMMOB ve İMO’nun meslek ve meslektaş politikaları çerçevesinde güncel, dinamik ve kaliteli merkezi bir eğitim sisteminin oluşturulması. Merkezi eğitim sisteminin dünyada önde gelen meslek kuruluşları ve mesleki eğitim platformlarıyla eş değer kapsamda ve kalitede olması.

MİSYON

Meslektaşlarımızın aktif olarak çalıştıkları tüm mesleki alanlarında, ihtiyacı karşılayan, güncel ve kaliteli eğitimler ve eğitim programları oluşturmak, eğitimleri düzenli olarak yapmak. Ölçüm sistemleriyle katılımcıların eğitimlerden istenilen düzeyde faydalandıklarından,  eğitimlerin verimliliğinden, eğitimcilerin yeterliliğinden emin olmak. Eğitimlere olan katılımı ve başarıyı belgelendirmek.

HEDEFLER

Aşağıda maddeler halinde verilen hedefler, SEM oluşturulması ile çeşitli meslektaşlarımız, eğitmenler, İMO çalışanları ve İMO yöneticileri ile yapılan görüşmeler sonucunda belirlenmiştir.

 • Tecrübeli akademisyenlerle lisans eğitiminde verilen temel oluşturulan lisans eğitimleri.
 • Her uzmanlık alanında en az 7 dersten oluşacak ( yüksek mühendislik eğitimi benzeri) eğitim programlarının oluşturulması, eğitim programlarının tümünü tamamlayanlara buna özel bir belge verilmesi.
 • Lisans ve lisans sonrası döneme hitap eden, ülkemizde büyük eksikliği olan Türkçe meslek kitaplarını yayınlayan  “İMO Yayınları”nın oluşturulması.
 • Mesleki öğretimin yanında kişilerin bireysel eğitimleri konusunda da (Analitik düşünme, problem çözme, aktif dinleme, duygusal zeka vb.) eğitimler yapmak.
 • Meslek öğrenimi yanından üyelerin ihtiyacı olan eğitimleri (İngilizce vb.) oluşturmak
 • Mesleki öğretimin yanında kişilerin bireysel gelişimleri ve davranış eğitimi konusunda da yanında çalışmalar yapmak,
 • Sürekli eğitimin ve meslek içi eğitimin önemiyle ilgili farkındalık arttırmak.
 • İMO çalışanlarına yönelik eğitimler oluşturmak.
 • İMO yöneticilerine yönelik eğitimler oluşturmak.
 • Eğitimcilerin eğitimi
 • Merkezi eğitim sisteminin dijital alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi
 • İMOSEM Web sitesi ve sisteminin oluşturulması ve yönetilmesi
 • İMOSEM Sosyal medya alanlarının oluşturulması ve yönetilmesi