48. Dönem Komisyon, Kurul ve Çalışma Gruplarımız çalışmalarına başladı

Şubemizin 48. Dönem Genel Kurulu sonrasında kurulan Komisyon, Kurul ve Çalışma Gruplarımız yeni dönem programlarını oluşturarak çalışmalarına başladı.

48. Dönem Komisyon, Kurul ve Çalışma Gruplarımız

Komisyonlar
🔹 Afet ve Deprem Bilincini Yaygınlaştırma ve Yapı Stoğunu İyileştirme Komisyonu
🔹 Bilirkişilik Komisyonu
🔹 Genç İnşaat Mühendisleri Komisyonu
🔹 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Komisyonu
🔹 Kadın İnşaat Mühendisleri Komisyonu
🔹 Kentsel Dönüşüm Komisyonu
🔹 Serbest İnşaat Mühendisleri Komisyonu
🔹 Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Komisyonu

Kurullar
🔹 Geoteknik Kurulu
🔹 Kıyı ve Liman Kurulu
🔹 Su Yapıları Kurulu
🔹 Ulaştırma Kurulu
🔹 Yapı İşletmesi Kurulu
🔹 Yapı Kurulu
🔹 Yapı Malzemeleri Kurulu

Çalışma Grupları
🔹 İmar Çalışma Grubu
🔹 Kamu İştiraklerinde Ücretli Çalışan Mühendisler Çalışma Grubu
🔹 Organize Sanayi Bölgeleri ve Serbest Bölgelerde Çalışan Mühendisler Çalışma Grubu
🔹 Riskli Yapı Tespiti Çalışma Grubu
🔹 Şantiyeciler Çalışma Grubu
🔹 Yapı Denetim Çalışma Grubu