Belediye Şirketlerinde çalıştırılan mühendis sorunu

Kamu Kurumlarında çalışan mühendislerin en büyük sorunlarından biridir. Memur ya da sözleşmeli memur statüsünde olmaksızın, Belediye iştiraklerinde veya taşeron şirketlerinde mesleki çalışmalarını yürütmeye çabalamak. Çabalamak diyorum çünkü belediye şirketlerinde çalışıyor olmak, hem maaş dengeleri açısından bir eşitsizlik yaratıyor, hem de yapılan işlere sayıştay görüşleri doğrultusunda imza atılamadığı için, iş deneyimi açısından da ayrıca bir probleme yol açıyor.

Bu vesilelerle ilçe belediyelerde çalışan inşaat mühendisleri ile yaptığımız görüşmelerde farklı koşullarda ve düşük maaş ve sosyal koşullar altında çalıştırılan meslektaşlarımızın olduğu ve eşitlik ilkesinin gereği olarak hepsinin sözleşmeli memur statüsünde çalıştırılmak konusunda haklı bir taleplerinin olduğu bir sır değil.

Belediyeler içerisinde bahsedilen bu sıkıntılı süreçlerin giderilmesine dönük çalışmalar sürerken, sevindirici bir haber Konak Belediyesi’nden geldi. 2022 yılının Eylül ayında Konak Belediyesinin Mimar Belediye Başkanı Abdül BATUR, Konak Belediye Meclisinde alınan karar doğrultusunda, Belediye iştiraklerinde, şirket personeli olarak çalışan, yirmiden fazla mühendis ve şehir plancısını sözleşmeli memur statüsüne alarak bu alandaki problemi çok büyük oranda gidermiş oldu. Konak Belediyesi tarafından alınan bu emsal kararın, tüm ilçe ve büyükşehir belediyelerinde örnek alınması ve meslektaşlarımızın hak ettikleri koşullarda çalışabilmeleri ise en büyük temennimizdir.

Sürecin başından sonuna kadar içinde olup, her anında olumlu katkıları ile destek olan inşaat mühendisleri odasına da ayrı bir parantez açmak gerekiyor. İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şube’sine Belediye iştiraklerinde çalışan İnşaat Mühendisleri olarak teşekkürü borç biliriz. Henüz Konak Belediyesinde atılan imzaların mühürleri kurumamışken, odamızın diğer belediyelerden randevu alıp, bu makûs problemi kökten çözmek adına diğer başkanlarla görüşmelere başlamaları ise paha biçilemez…

Candan yürekten saygı ve sevgilerimizle…                                                                                                                                          Belediye İştiraklerinde Çalışan İnşaat Mühendisleri