Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Tezcan Karakuş Candan’ın Yanındayız!

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Tezcan Karakuş Candan’ın İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla Çankaya Belediyesi’ndeki görevinden ihraç edilmesi hakkında TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 6 Eylül 2022 tarihinde basın açıklaması yapıldı.

MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI TEZCAN KARAKUŞ CANDAN’IN YANINDAYIZ!

Ülkeyi yönetme kabiliyetini kaybeden ve iktidar ömrünü tamamlayan AKP, son günlerini toplumsal muhalefetten intikam alarak geçirmeye adamış görünüyor. Gezi Davası’nda verilen skandal karar, basın açıklamalarına yönelik şiddetli saldırılar, müzik festivallerine getirilen yasaklamalar ve sosyal medyaya yönelik sansür çabaları son dönemde yaşadığımız iktidar zorbalığının göstergesidir.

Uzun yıllardın siyasi iktidarın rant politikalarına karşı kamu çıkarının korunması için mücadele eden TMMOB yönetici ve üyeleri, iktidarın bu zorbalığının en büyük hedeflerinden birisi haline gelmiş durumdadır. Yaptığımız her açıklama, açtığımız her dava, yayınladığımız her rapor iktidar tarafından hedef alınmakta, kurum ve yöneticilerimiz soruşturma ve cezalarla tehdit edilmektedir.

Bunun son örneği, Mimarlar Odamızın Ankara Şubesi’nin Yönetim Kurulu Başkanı Tezcan Karakuş Candan’ın İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla Çankaya Belediyesi’ndeki görevinden ihraç edilmesi olmuştur. Herkesin bildiği gibi Mimarlar Odası Ankara Şubesi, açtığı davalar ve yürüttüğü kamuoyu mücadeleleriyle Ankara’nın kentsel-kamusal varlıklarının ve Ankaralıların haklarının korunmasında önemli bir rol üstlenmektedir. Odamızın açtığı davalar sonucu pek çok rant projesi mahkemeler tarafından durdurulmuş, kamusal varlıkların talan edilmesinin önüne geçilmiştir. Bu durum iktidarı ve rant odaklarını yıllardır öfkelendirmektedir.

Yürüttüğü tüm baskı politikalarına rağmen örgütlü mücadelemize geri adım attırmayı başaramayan iktidar, son dönemde öfkesini ve şiddetini yönetim kurulu üyelerimize yöneltmiş durumdadır. Geçtiğimiz ocak ayı içerisinde Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Ali Atakan, “huzuru bozmak” gerekçesiyle İller Bankası’ndaki görevinden ihraç edilmişti. Şimdi de Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Tezcan Karakuş Candan “işe gitmediği” gerekçesiyle Çankaya Belediyesi’ndeki görevinden ihraç edilmiştir.

Tümüyle siyasal saikle hareket eden İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulunun bu kararının hiçbir hukuki dayanağı bulunmamaktadır. Danıştay tarafından geçtiğimiz mayıs ayı içerisinde verilen kararda, İçişleri Bakanlığı’nın disiplin soruşturması yürütme yetkisinin olmadığı açık biçimde belirtilmektedir. Danıştay kararında da ifade edildiği gibi, Candan’ın işiyle ilgili idari ve disiplin amiri Çankaya Belediyesidir. İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu verdiği bu kararla, yetki gaspı yaparak büyük bir hukuksuzluğa imza atmıştır.

Bu hukuksuzluğun altına imza atan iktidar yanlısı bürokratları kınıyoruz. Siyasi iktidarın bu zorbalığına asla boyun eğmeyeceğiz, verdiğimiz mücadeleden geri adım atmayacağız. Kamu yararı ve meslek ilkeleri doğrultusunda çalışmalarını canla başla sürdüren Mimarlar Odamızın Ankara Şubesi’nin Yönetim Kurulu Başkanı Tezcan Karakuş Candan’ın yanında olacağız.

Bu ülkenin kamu çalışanları, iktidarın kapıkulu değil, halka hizmet veren emekçilerdir. Kamuya karşı sorumlulukları ve yasalara bağlılıkları, iktidarın çıkarlarının önünde gelmektedir. Siyasi iktidar ve onun aparatları onuruyla çalışan kamu emekçilerini işi ve ekmeğiyle tehdit etmekten vazgeçmelidir. Tezcan Karakuş Candan işine derhal geri dönmelidir.

TMMOB olarak bizler Tezcan Karakuş Candan’ın yanında olmaya, görevine dönünceye kadar her türlü hukuki ve toplumsal mücadeleyi yürütmeye devam edeceğiz.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı