Hazır Beton Sektörü İçin Covıd-19 Salgını Korunma Rehberi

“Bilindiği üzere, yeni korona virüsü (COVID-19), özellikle ileri yaştaki insanlarda ciddi komplikasyonlar oluşturması muhtemel, yakın zamanda ortaya çıkan bir virüstür. Enfekte kişi, semptomları olmasa bile 14 güne kadar bulaşıcı olabilmektedir.
Virüs, enfekte bir kişiyle yakın kişisel temas yoluyla (yakından konuşurken, hapşırırken veya öksürürken tükürük damlaları ile) veya virüs bulaşmış yüzeylere ve ardından ağıza, buruna veya gözlere dokunulmasıyla bulaşmaktadır.
Bununla birlikte, bazı temel kurallara uyulması virüsün yayılmasını önlemektedir. Türkiye Hazır Beton Birliği, ERMCO üyesi diğer ülkelerle birlikte, virüsün sektör çalışanlarımıza bulaşma riskini en aza indirmek amacıyla ilgili ülkelerde sağlık otoritelerinin önerileri ile hazır beton sektöründe yapılan uygulamaları derlemiştir.

Türkiye Hazır Beton Birliği / Nisan 2020