Üyelerimizden

Bir meslek anısı

90’lı yıllardı… Ilgın (Konya) Şeker Fabrikasında “Akışkan yataklı kazan temeli” inşaatı için görevlendirildim. Yapılacak temel, 13 metre köşegen uzunluğuna sahip, sekizgen kesitli ve yaklaşık 500 m³ beton hacmine sahip betonarme temel idi. Kazısı yapılmıştı. Donatı >>>