Şubeden

Kıdem ve ihbar tazminatı üzerine

Kıdem Tazminatı Kıdem tazminatı, 1475 Sayılı İş Kanunun 14. Maddesinde belirtilen asgari bir yıllık çalışma süresini dolduran işçinin, iş akdinin Kanunda belirtilen nedenler son bulması halinde hak kazandığı bir ödemedir. Yargıtay, kıdem tazminatını “işverene ait >>>